Trängsoldat


av Janne Nilsson

 

  This little scene started with an injection-moulded figure from Tamiya in 1/35th scale. The figure one was first brush-painted using Humbrol enamels, then shaded and highlighted using pastel chalks.

The whole project was executed to illustrate some basic figure painting techniques for a magazine article I’d been preparing.

I fashioned the base from sand putty. Some workshop accessories from Tamiya/Italeri finished the project.

I was trying to depict a maintenance area.

 

 

  Denna lilla scen startade med en figur från Tamiya i skalan 1/35. Figuren penselmålades först med Humbrolfärger för att sedan skuggas och highlightas med pastellpulver.

Allt för att demonstrera grundlägande figurmålningsteknik i Allt om Hobby nr 6 och 7/97.

Basen gjordes av spackel. Jag använde även några detaljer från Tamiya/Italeri.

Jag ville få det hela att ge intryck av en verkstadsmiljö.

 

 

 

This article was 2000.originally published in IPMS Stockholm Magazine in February 1999.