Open 2.0 för tävlingsdeltagare


Allmänt

Alla är inbjudna att deltaga i tävlingen, inte bara IPMS-medlemmar.

Anmälan

För att kunna delta i tävlingen måste du först anmäla dig och dina modeller via denna anmälningsblankett.

De som inte vill tävla men ställa ut sina modeller är mycket välkomna och anmäler modellerna på sidan delta utom tävlan.

Fyll i anmälningsblanketten för varje modell du tänker ställa ut. Anmäl gärna för många modeller om du är osäker på hur många modeller du hinner få färdigt. Det kostar inget att anmäla för många modeller men det går inte att anmäla modeller på plats! Om du skickar in anmälan och senare vill anmäla fler modeller är det inga problem men du måste fylla i dina personuppgifter igen.

Anmälan skall vara inlämnad senast fredag 2024-04-05Efteranmälning på plats accepteras ej. Klassindelningen bygger på de anmälningar som kommer in före tävlingen.

Samtidigt med anmälan skall anmälningsavgiften inbetalas till IPMS Stockholms Plusgirokonto 306360-9. Skriv ”Open 2 2024” och ditt namn i meddelandefältet. Anmälningsavgiften för tävlande är 100 SEK oavsett antal modeller.

Har du frågor, kontakta open2@ipmsstockholm.se.

 

Inlämning

Modeller inlämnas in lördag 2024-04-13, från det att alla bord, dukar, avgränsningar och skyltar är på plats. Beräknat ca kl 09:00. Absolut senast tid för incheckning och utplacering av modeller är kl 10:30.
Vänta inte till sista ögonblicket med att lämna in modellerna, utan kom i god tid! Din hjälp med bord och dukar behövs.

Brytning av utställningen

Ingen modell får avlägsnas före klockan 16:00 då prisutdelningen beräknas starta. Kontakta kansliet om du har tid att passa och vill avlägsna modellerna tidigare så löser vi det. Modellerna måste dock avlägsnas snarast möjligt efter prisutdelningen.

Mer tävlingsinformation

Observera att när du fyller i anmälningsformuläret  så beskriver du modellen, du anmäler den alltså inte till en viss klass. Klassindelningen görs av sekretariatet när alla tävlande modeller har anmälts. Klassindelningen styr storlek på klasser, röstsedel och avgränsningar med skyltar på borden.

1. Kategori beskriver vad förebilden är:
A – för Flyg
B – för Militära fordon
C – för Civila fordon
D – för Båtar och Fartyg
F – för Figurer
H – för Helikopter
P – för Artilleripjäser (icke självgående)
Q – för Årets tema, som är ”Rekord”
R – för Tävlingsbilar
S – för Scratch
T – för Temasamlingar
U – för Ubåtar
V – för Varelser ur sagans, teaterns och filmens värld.
X – för Diorama (alla typer)
Y – för Vignetter
Z –  för fabriksbyggda modeller.
Ö –  för Övriga modeller (hästar, fåglar, hus, rymdskepp etc)

2. För Skala anges skalan (t.ex. 1/144), för figurer kan alternativt höjden i millimeter anges.

3. För Finfördelning anges en av följande egenskaper:

För Kategori A (Flyg):

 • Jet (även raketdrivna flygplan)
 • Propeller (även segel- och glidflygplan. Blandat jet och propeller räknas som propeller)
 • Ange antal motorer.

För Kategori B (Militära fordon):

 • Soft-skin (ej helpansrade fordon)
 • Hard-skin (helpansrade fordon)
 • Ange om det är ett bandfordon, eller hjulfordon eller en halvbandare.

För Kategori C (Civila fordon):

 • Personbil (alla sorter även pick-uper)
 • Lastbil (även släpfordon, trailers, bussar, arbetsfordon och dylikt)
 • Motorcykel (alla typer)

För Kategori D (Båtar och Fartyg):

 • Segelbåt (även roddbåtar)
 • Motorbåt (huvudsakliga framdrivningssättet räknas)

För Kategori F (Figurer) och V (Varelser ur sagans, teaterns och filmens värld):

 • Byst
 • Helfigur

I övriga kategorier behöver ej någon Finfördelning anges.

4. Observera: Under Förebild skall du ange vad modellen har för förebild (t.ex. Messerschmitt Me-109 G-6) och vad för nationalitet (t.ex. finsk) och vilket år som den avser (t.ex. 1944).

Dessa uppgifter kan ligga till grund för ytterligare finfördelning som görs av tävlingssekretariatet vid behov.

Fyll i information om förebilden och modellen. Skriv för publiken. Ge alltid information om förebildens nationalitet, och årtal. För mycket ovanliga förebilder bör du även ange vad det faktiskt är för något. Det har ju hänt att någon obskyr pansarmodell blivit klassad som en modell av något underligt experimentflygplan…

Juniorer & Ungdomar

För de yngre deltagarna finns det möjlighet att ställa upp i en Ungdomsklass (t o m det år du fyller 17) eller Juniorklass (t o m det år du fyller 14). Detta innebär att modellen kommer att bedömas tillsammans med andra modeller byggda av jämnåriga byggare. Genom att sätta kryss i rutan ”Ungdom” eller ”Junior” på modellspecifikationen talar du om att modellen ska vara med i någon av dessa åldersklasser. Om man hellre vill tävla med seniorerna får man förstås göra det.

OBS! Dessa klasser är normalt inte uppdelade i kategorier som seniorklasserna. Det finns vanligtvis bara en Junior-, respektive Ungdomsklass och alla typer av modeller i dessa klasser tävlar mot varandra oavsett typ. Om du byggt tre modeller men bara vill tävla i ungdomsklassen med en av dem så går det förstås utmärkt. Markera bara rätt ruta i anmälningsformuläret.

Bedömning och premiering

Klassvinnare

I varje klass räknas etta, tvåa och trea ut baserat på deltagarnas röstning. Vinklar med Guld, Silver och Brons delas ut i varje klass. Klassuppdelningen gör att det finns god chans till pris oavsett typ av modell. I de fall det blir lika poäng så delar vi ut flera priser av aktuell valör.

Best in show

På röstsedeln som erhålls vid incheckning av modeller till tävlingen så finns det förutom alla klasser en separat ruta för röstning på Best in show

Publikens priser

Publiken vid Open 2.0 erhåller en röstsedel vid erläggande av entréavgiften och uppmanas att rösta på sina favoriter. Publikens priser kommer att bestå av pokaler i Guld, Silver och Brons. Publikens röstsedlar kommer förutom att fungera som röstsedel också vara en lott för ett lotteri med pris/er (priser ej klart). Detta för att skapa större intresse att rösta från publikens sida.

Specialpriser

Handlare, föreningar och enskilda är mycket välkomna att utse och dela ut sina egna priser. Kansliet kommer att hjälpa till med underlag (t ex klass, benämning på modellen och namn på byggare) för utdelning av dessa priser.