Joakim Hultman


Härmed kallas medlemmarna i föreningen IPMS Stockholm till årsmöte. Tid: Tisdagen den 16:e februari 2016 kl. 19.00 Plats: Föreningslokalen, Hägervägen 60, Enskede Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 19:e januari 2016. Skickas till styrelsen@ipmsstockholm.se Årsmöteshandlingarna skickas till medlemmarna via e-post senast den 2:a februari 2016. Förslag till dagordning: 1) Mötets […]

Kallelse till IPMS Stockholms årsmöte 2016


1
Kai hade plikttroget låst upp föreningslokalen vid tiotiden i morse och var redan i färd med att knåpa på en F-15 helt i ets när jag dök upp, snart följt av andra medlemmar som trillade in under förmiddagen. Hasse gjorde klart för oss att det kommer att bli Stuka-spamming på […]

Lördagsbyggmöte, 10/10 2015.


Medan somliga ur föreningen åkte västerut för att representera huvudstaden på IPMS Göteborgs tävling Art in Miniature, valde andra att hålla fanan högt på Sjöhistoriska museets modellhelg i ett mestadels regnigt Stockholm. Sedan tio år tillbaka har Sjöhistoriska bjudit in olika typer av hobbyföreningar för att få tillfälle att visa upp […]

Modellhelg på Sjöhistoriska, 5-6:e september.Det var en fullspäckad lördag i föreningslokalen, som inleddes kl. 10:00 med byggmöte. Stellan förmedlade sina färdigheter med airbrush inför en uppmärksam publik, då han demonstrerade hur man på bästa sätt använder detta viktiga verktyg i praktiken. Det byggdes givetvis även flitigt. Årsmötet, som tidigare ajournerats, återupptogs strax efter 13:00, varpå […]

Byggmöte, årsmöte & familjefest, 14/3.