Månadsmöte maj 2023


Ett lite lugnare möte idag, men medlemmarna spottar ur sig modeller i god fart ändå.

1. Chevy Pickup 66, Mats Stråhle

2. Mekplats/garage, Mats Stråhle

3. Madame Eva, Ylva Reinders

4. Vistani girl, Ylva Reinders

5. Drow fighter, Ylva Reinders

6. Death dog, Ylva Reinders

7. Hound of Khorne, Ylva Reinders

8. Valentin Gauntfield, Ylva Reinders

9. Rinn the wolf, Ylva Reinders

10. Althea, Ylva Reinders

11. Bugatti P-100, Jonas Nyström

12. MAZ-537B + CMHZAP-52475 Trailer, Villy Karlsson

13. BMP-1P, Villy Karlsson

14. BTR-3R7 Anti tank, Villy Karlsson

15. Aigle, Ola Kjellberg

16. Argonauta, Ola Kjellberg

17. Redoubtable, Ola Kjellberg

18. Bahama, Ola Kjellberg

19. Neptuno, Ola Kjellberg

20. Euryalus, Ola Kjellberg

21. Leviathan, Ola Kjellberg

22. Naiad, Ola Kjellberg

23. Phoebe, Ola Kjellberg

24. Mitsubishi A5M4 Claude, Micke Vannestam

25. Bristol Beaufort, Micke Vannestam

26. Japanese Air Crew, Micke Vannestam

27. Triumph HW, Micke Vannestam

Poängen utföll som följer:

Nummer Modell Byggare Poäng
24 Mitsubishi A5M4 Claude Micke Vannestam 43
25 Bristol Beaufort Micke Vannestam 42
11 Bugatti P-100 Jonas Nyström 38
26 Japanese Air Crew Micke Vannestam 38
27 Triumph HW Micke Vannestam 38
7 Hound of Khorne Ylva Reinders 36
8 Valentin Gauntfield Ylva Reinders 36
3 Madame Eva Ylva Reinders 35
4 Vistani girl Ylva Reinders 34
12 MAZ-537B + CMHZAP-52475 Trailer Villy Karlsson 34
14 BTR-3R7 Anti tank Villy Karlsson 34
1 Chevy Pickup 66 Mats Stråhle 33
5 Drow fighter Ylva Reinders 33
2 Mekplats/garage Mats Stråhle 32
6 Death dog Ylva Reinders 32
10 Althea Ylva Reinders 32
9 Rinn the wolf Ylva Reinders 31
13 BMP-1P Villy Karlsson 29
23 Phoebe Ola Kjellberg 29
16 Argonauta Ola Kjellberg 27
18 Bahama Ola Kjellberg 27
19 Neptuno Ola Kjellberg 27
21 Leviathan Ola Kjellberg 27
15 Aigle Ola Kjellberg 26
17 Redoubtable Ola Kjellberg 26
20 Euryalus Ola Kjellberg 26
22 Naiad Ola Kjellberg 26

Inga större förändringar i ordningen i totaltabellen, men siffrorna ökar stadigt.

Namn Totalpoäng
Mats Eriksson 1435
Ylva Reinders 1124
Ola Kjellberg 865
Villy Karlsson 607
Micke Vannestam 473
Mats Stråhle 335
Olle Lindau 265
Johannes Linder 244
Jonas Nyström 57
Fredrik Lundbeck 41
Joakim Hultman 37
Jonas Nyberg 31
Mikael de Bourg Wetterlund 22
Peter Reinders 16