VOLVO L3304 – Pvpjtgb 9031


Pansarvärnspjästerrängbil 9031 fotad på Motorhistoriska dagen 2013

 

IF

 

 

IF

 

 

Bilder: Björn Bäcklund