The Indominable Laws of Modelling


Mark E.Young, Jr. IPMS/USA 5494 & Scott M.Head IPMS/USA 32841

Murphys Lag

Allt som kan gå fel gör det också.

Mackowskis Lag om tappade smådelar

 1. Sannolikheten för att tappa en liten del ner på golvet är omvänt proportionell till delens storlek.
 2. Sannolikheten för att tappa en liten del ner på golvet växer proportionellt med färgmatchningen mellan delen och själva golvet.
 3. En tappad del kommer att studsa i riktning mot den mest otillgängliga delen av rummet. (Tillägg: om den tappade delen är tung eller vass kommer den att besöka din fot innan den fullföljer punkt 3.)
 4. Så fort du ger upp letandet efter smådelen kommer du att hitta den genom att trampa på den.

Downeys Inverterade Lag

 1. Ju fler obyggda modeller du har på dina hyllor desto färre kommer du slutligen att få färdigbyggda.
 2. Volymen av de obyggda modellerna fyller ut hela det tillgängliga förvaringsutrymmet.
 3. Volymen av referenslitteratur expanderar bortom det tillgängliga förvaringsutrymmet.
 4. Ytterligare referensmaterial tillför förvirring i stället för insikt. (BOWERS’ tillägg: tidsåtgången för ett modellbygge är direkt proportionell, medan antalet färdigbyggda modeller är omvänt proportionell, till mängden använd referensmaterial.)

Brooks Konstant

Det existerar inga perfekta byggsatser.

Kuklinskis Princip om totalinryck

Med en halvbyggd vacuform-modell kommer din skicklighet att väcka beundran, en färdigbyggd vacuform ser ut som vilken modell som helst.

Den Klumpiga Tummens Princip

Svårigheten att komma åt en skarv som måste spacklas och slipas växer omvänt proportionellt med skarvens ursprungliga passform.

Pakulas Stegringsprincip

 1. Så fort du är klar med ett scratchbygge kommer någon att ge ut en vacuform.
 2. Så fort du är klar med en vacuform kommer en injektionsgjuten byggsats ut på marknaden.
 3. Så fort du har konverterat en injektionsgjuten modell till önskad variant kommer denna variant ut på marknaden från en annan tillverkare.
 4. Så fort du är klar med ovanstående kommer ytterligare en tillverkare ut med en betydligt bättre byggsats.

Saxstons Hypotes

Sannolikheten att upptäcka ett fel i en modell ökar exponentiellt med antalet tävlingar du deltar i. (Tillägg: ju viktigare är tävlingen desto grövre blir felet.)

Sam Clemens Skiljeväggsprincip

Det finns modeller och referenser och aldrig mötes de två!

 

 

This article was originally published in IPMS Stockholm Magazine in February 1997.