Maritiman Göteborg


För en modellbyggare så finns det två ”måsten” att besöka i Göteborg. Aeroseum och Maritiman. Ja, Sjöfartsmuseum med sitt akvarium är definitivt också värt att besöka. Ligger mycket nära en hobbybutik så dit finns det två skäl att ta sig.

Det finns ett 10-tal fartyg hos Maritiman, men utan tvekan så är det jagaren HMS Småland som är den stora huvudattraktionen och där man spenderar större delen av tiden vid besöket. Det finns ett äldre inlägg på IPMS Stockholm webb gjort av Ulf Lundberg med mycket informativ text. Ombord på HMS Småland. Det inlägget är gjort 2014 och det är noterbart hur mycket bättre skick som målningen var i för 10 år sen.

 

HMS Småland

Jag har besökt HMS Småland tidigare men det hindrar mig inte för ett nytt besök för att åter studera alla olika rum och vapensystem på det 121 m långa fartyget. Fartyget var i flottans tjänst 1956-1979. Man kan verkligen titta in i alla rum och vad jag förstår så är allt verkligen öppet för besökarna. Det är en imponerande bestyckning på fartyget och enligt beskrivning var fartyget på toppen i modernitet för sin tid. Bl a var det världens första jagare med sjömålsrobot.

Översikt

Bestyckning

En imponerande bestyckning som bestod av:

  • 8 st torpedtuber för 53 cm styrda torpeder
  • 4 st 12 cm kanoner i två dubbeltorn
  • 2 st 57 mm lv-akan
  • 6 st 40 mm lv-akan
  • 2 st antiubåtsraketpjäser
  • Sjunkbomber
  • Sjömålsrobotar
  • Minor

Ledning

Notera stolen för fartygschefen ute på övre däck!

Maskin

Framdrivningen med två ångturbiner på 29 000 hk vardera till de två propellrarna gav jagaren en fart på 37 knop.

Besättningsutrymmen

Vad jag förstår så hade varje befälsgrupp sin egen mäss. Besättningen bestod av 250-290 man. Det fanns en hel del verkstäder och reparationsutrustning ombord. Inkl sjukstuga med operationsmöjligheter.

 

Ubåten HMS Nordkaparen

Byggd vid Kockums Mekaniska Verkstad i Malmö och levererades till Marinen 1962. Torpederna lagrades i ett revolvermagasin för att snabbt kunna ladda torpedtuberna med de trådstyrda torpederna. Ubåten blev utrustad med en stor långsamgående propeller för att ge en tystare gång. Besättningen som skulle rymmas i den 69,3 m långa ubåten bestod av 37 man.
Det var Nordkaparen som var nära att kollidera med en Sovjetisk ubåt 1980 när den skulle utföra hastighetsprov. Den Sovjetiska ubåten passerade bara någon decimeter under Nordkaparens köl.

 

Patrullbåten P151  HMS Hugin

Det här besöksobjektet på Maritiman är byggd i Norge 1978 och ingick i en serie på 16 patrullbåtar som användes av flottan för flera olika uppgifter. Ubåtsjakt, minerings-, eskort- och spaningsuppdrag. Patrullbåtarna användes även för civila övervaknings- och sjöräddningsuppdrag. Började sin tjänstgöring 1978 och avvecklades 2001. Trots sin litenhet hade typen stor eldkraft med 57 mm allmålspjäs, 6 st Pingvin sjömålsrobotar, 4 st AU-granatkastare, sjunkbomber och minor.
Maskinstyrka 2 x 3500 hk som gav en toppfart på 32 knop. Jämför med de imponerande 37 knop för HMS Småland. Besättning på 20 man.
Tyvärr så var det inte möjligt att besöka utrymmena under däck vilket jag hade förväntat mig.

 

Brandbåten Flodsprutan II

Levererades 1931 till Göteborgs Stad då hon ersatte en ångdriven flodspruta från 1908. År 1971 lades hon i reserv och 1986 överlämnades hon till Maritiman som museifartyg.

 

Monitoren Sölve, Bogserbåten Herkules och Hamnbogseraren Stormprincess

Efter det längre besöket på HMS Småland så börjar orken ta slut för att studera alla båtarna i detalj. Monitoren Sölve har en intressant historia. Hon byggdes i en serie om 7 monitorer 1875 vid Motala Warf i Norrköping. Syftet var att gå upp i Göta älv och försvara Vänerns städer mot en angripare. Vet inte om det var ett jättebehov men hur som helst blev Sölve ombyggd till tankbåt för Marinen för att 1949 säljas till Mobil Oil. Där användes hon ända till 80-talet för att läggas upp för skrotning. 1984 insåg man vilken marin- och teknikhistorisk klenod det var och räddades undan skrotningen.

 

Även om de inte ingår i Maritiman finns det andra båtar att studera i Göteborg. Alldeles intill Maritiman låg Marieholm och en liten bit bort Bohuslän som jag fick studera på insidan inför mitt eget bygge.