Ombord på HMS Småland


 

DSC_0011

A summary in English follows after the Swedish text.

Mitt i Göteborg ligger hon; HMS Småland, Skandinaviens största museifartyg och svenska flottans största jagare.

Hon är ett av tretton museifartyg som man kan besöka på Göteborgs Maritima centrum.

www.maritiman.se

Småland och systern Halland beställdes 1948. Trots att svenska flottan vid denna tid inte hade några robotar, förbereddes de båda jagarna för det nya vapnet. De blev de första jagarna i världen att föra robotar.

Småland byggdes vid Eriksbergsvarvet och sjösattes den 23:e oktober 1952. Ytterligare två systrar , Lappland och Värmland, beställdes, men avbeställdes senare till stora kostnader.

Två halvsystrar, 20 de Julio och 7 de Agosto beställdes av Columbia och levererades 1958.

Inte bara robotbeväpningen var ny, de flesta av Smålands vapen var nyutvecklade.

Bild 4

Huvudartilleriet bestod av fyra helautomatiska 12 cm kanoner i två dubbeltorn. De var tillverkade av Bofors och hade den revolutionerande höga eldhastigheten 40 skott per minut. Till varje pjäs fanns två ammunitionshissar. Den ena var lastad med halvpansargranater för sjömål. Den andra med sprängranater för luftmål. Därigenom kunde man utan avbrott växla mellan luftmål och sjömål. Tack vare den nya eldledningsradarn kunde kunde målet täckas redan i första salvan. Ny eskadertaktik utvecklades med utgångspunkt från huvudartilleriets nya möjligheter.

Bild 6
Det medelsvåra t bestod av två 57mm pjäser i ett överhöjt dubbeltorn. Eldhastighet 120 skott per minut.

Bild 7

Det lätta luftvärnet bestod av sex st 40 mm enkelpjäser m/48 från Bofors. Eldhastighet 240 skott per minut. Till skillnad från det övriga artilleriet var de inte vätskekylda.

Bild 8

Istället kunde eldrören snabbt bytas ut om de blev överhettade.

Bild 9

Småland första robotbeväpning var en fransk CT 20 robot. Ur den utvecklades sedan den svenska Robot 08.

Smålands torpedbeväpning bestod av åtta torpedtuber med trådstyrda torpeder. Två fyrskotts torpedsalvor kunde samtidigt styras mot mål oberoende av varandra.

För ubåtsjakt fanns två kvadruppelställ för ubåtsjakraketer. Sedan Gästriklandklassens jagare tagits ur tjänst, var Halland och Småland de enda svenska fartyg som kunde bedriva uthållig ubåtsjakt. Samma dag som Halland togs ur tjänst siktades ett främmande periskop utanför Muskö. Knappast ett sammanträffande. Det ledde till en lång ubåtsjakt utan egentliga ubåtsjaktfartyg.

Bild 14

Småland kunde medföra 58 minor.

Maskineriet bestod av två ångpannor som levererade ånga till två turbiner som i sin tur levererade 60 000 Hk till två propellrar. Maxfart 35 knop.

Till skillnad från de flesta museifartyg jag besökt får man ombord på Småland besöka, eller i alla fall se, i stort sett alla fartygets viktiga funktioner. Brygga, stridsledningcentral, ammunitionsdurkar, manskapsmässar och robotdurken. Allt är öppet och försett med utförliga informationsskyltar. Den intresserade kan utan vidare tillbringa en hel dag ombord.

Ett besök rekommenderas härmed varmt.

Ulf Lundberg

 

There she is! Right in the middle of Gothenburg.

HMS Småland is the largest museum ship in Scandinavia, and the largest destroyer the Swedish navy ever had. She is one of the thirteen museum ships that make up Göteborgs Maritima Centrum.  www.maritiman.se

She and her sister Halland was ordered in 1948 and launched in 1952. They were the first destroyers in the world to be equipped with missiles. The main artillery, four fully automatic 12 cm guns in two turrets, had the revolutionary high firing rate of 4o shots per minute. Two ammunition hoists per gun made it possible to shift between surface and air targets without interrupting the fire.

New tactics were developed, that made use of this ability and of the effective fire control radar.

The medium AA artillery consisted of two 57 mm guns in a double turret. Rate of fire: 120 shots per minute.

Light AA consisted of six single 40 mm guns. All guns were made by Bofors and the 57 mm and 40 mm guns were descendants of the famous Bofors 40 mm gun of WW2.

The missiles, Robot 20, was developed out of a the french CT 20 missile.

The torpedo armament consisted of eight wire-controlled torpedoes, and on the foredeck you find two quadruple launchers for Anti Submarine rockets. HMS Småland was also equipped to carry 58 mines.

The steam turbine machinery delivered 60 000 HP which gave a top speed of 35 knots.

Unlike so many other museum ships I’ve visited, you get to see basically everything on board HMS Småland. The Bridge, the Operations Room, the Magazines, the crews and officers quarters and the Missile Magazine. They are all open and they are accompanied by very informative texts in Swedish, English and German. You can easily spend an entire day on board HMS Småland.

Highly recommended!

PS. While you are in Gothenburg; don’t miss the Naval Museum (Sjöfartsmuséet) where some original models of FH Chapman can be seen.