Marinemuseet i Horten Norge


Jag utlovade mera marint i mitt inlägg från F21 museum Kallax och här kommer det första från ett mycket trevligt museum i Norge. Besöket i Marinemuseet blev möjligt tack vare en inbjudan till ett kusinmöte i Åsgårdstrand som ligger mycket vackert på västra sidan av Oslofjorden. Med en kort tur med lokaltrafikens bussar från Åsgårdstrand så var man nästan framme vid norska marinens största museum. Marinen har en aktiv bas i Horten och det syntes en del uniformerad personal. Du hittar all besöksinformation på Marinemuseets hemsida.

Museet förfogar inte över jättestora lokaler men de två plan, i den gamla magasinsbyggnaden som museet inrymdes i, var mycket välfyllda. Det fanns föremål och beskrivningar från alla de funktioner som äldre och nyare marinen inkluderade. Museet har en ubåt och en MTB/robotbåt som ingår i museets samlingar. Fregatten? som låg precis utanför museets byggnader blev jag tyvärr inte klar över om den ingick i museets samlingar med planer om att öppnas för framtida besök eller var i aktiv tjänst. Jag kunde dock kompenserade bristen på att gå ombord på ett större fartyg vid mitt kommande museibesök i Göteborg.

Jag fick ett mycket vänligt bemötande i kassan och när jag berättade att jag var modellbyggare så steg entusiasmen ytterligare och man ville genast visa mig den modell som man såg som museets finaste klenod. Det som förvånade mig var den ofta kraftiga belysningen vilket gjorde det svårt med fotograferingen. Speciellt av föremål i glasmontrar som visar sig på många bilder. Jag har dock valt att ta med även mindre bra bilder för att ge en uppfattning om de flesta delar av samlingarna. På hemsidan finns en detaljerad beskrivning av alla avdelningar.

Jag gör ingen systematisk rundtur i samlingarna utan delar upp bilderna i några bildgallerier. Se länken ovan för beskrivning av alla avdelningar.

Kanoner, Bomber, Minor, Torpeder och Robotar

Avdelningar med utsmyckning, beskrivning sjöslag och olika funktioner

KNM MTB Blink

Bakom museibyggnaden fanns en mindre docka där man hade förtöjt Blink som var helt öppen för studium i alla vrår och hörn. Det var ett intressant besök då jag förra sommaren fick ett guidat besök på den svenska robotbåten Västervik som ligger förtöjd vi Marinmuseum i Karlskrona (bara öppen för gruppbesök). Den svenska robotbåten var av en senare generation jmf med den norska. Jag har inkluderat några bilder från HMS Västervik så du kan jämföra.
Blink tillhörde Storm-klassen och man byggde 20 st under åren 1964-1967. I dess senare livstid bytte man ut torpederna mot 6 st Penguin sjömålsrobotar.

Jämförande bilder svenska robotbåten HMS Västervik Karlskrona

Det är intressant att jämföra fartygen då även de svenska ursprungligen byggdes som MTB och senare utrustades med sjömålsrobotar (8 st). De svenska båtarna tillhörde Norrköpingklassen och man byggde 12 st under åren 1973-1976. De svenska kunde växla mellan torpedtuber och robotar.

Ubåten Utstein av Kobbenklassen

Man byggde hela 15 st av denna ubåtstyp under åren 1964-1967. 6 st moderniserades under 1985-1993.