Flygmuseet F 21 Kallax


Flygmuseet F 21 ligger precis vid vakten till Norrbottens flygflottilj F 21. Dock utanför det militära skyddsområdet så det krävs inget tillstånd för inpassering. Notera att den civila flygstationen ligger en bra bit bort så det är antingen taxi eller lokalbuss som gäller om du kommer till Luleå med flyg.

Flygmuseet F 21 är ett riktigt Flygvapenmuseum som skildrar alla de olika komponenterna och verksamheter som ingår i svenska Flygvapnet och inte bara ett flygplanmuseum. Det var första gången jag besökte Flygmuseet F 21 och jag blev mer än positivt överraskad av hur mycket det fanns att studera och lära om både hela Flygvapnet och om F 21 som flottilj. Då jag besökt nästan alla flygmuseer i Sverige så har jag ganska stora förväntningar vid besök på nya museer.

Museets inomhusdel består av byggnaden på bilden ovan som också har ett källarplan. Bakom byggnaden finns ett större tält, Lundbergshallen, med flera äldre flygplan och en hel del annat som fordon och motorer. Utomhusdelen består av radarstationer, antenner, flygplan och två helikoptrar.

Besöksinformation hittar du på museets hemsida. Givetvis finns det en stor modellsamling att beskåda men jag har begränsat mitt bildreferat från museet till miljöer och förebilder.

 

 

Avdelningen med flottiljens epoker indelad i 10-års perioder samt F19 och Operation Balchen

Initialt hette F 21 Kungl Norrbottens Flygbaskår. Operation Balchen och hjälpen till Norge är en mycket intressant läsning.

Spaningsverksamheten, Väder och Flygtrafikledning

F21 tillsammans med F11 hade ansvaret för flygspaningsverksamheten i Flygvapnet. Man beklagade sig över att ingen vagn från undtropparna finns bevarade. Varken de vagnar som benämndes ”Cirkus Brycker” eller Viggensystemets Undplut S37.

Luftbevakning och stridsledning

Här finns material från både STRIL 50 med både LS- och Lgc- och Rgc-miljöer. Utanför finns radarstationerna ERIII B (Flygvapnets första radar), PS-41/T och antenn samt en hydda från PS-66. Notera skillnaden i sändarrör, en magnetron från PJ-21 systemet (500 kW pulseffekt) och klystronen tillhörigt PS-66 (20 MW pulseffekt). Man brukade säga att om man kastade upp en kyckling när radarloben för PS-66 passerade var den färdiggrillad när den landade. Minnesenheten från STRIL 60 systemet med två 7 meter långa magnetiska trådar som kund lagra 1kB och var stommen för central lagring ända till 1992.

Flygbasverksamheten

Vid varje utbyggd bas i Bas 60 systemet fanns det ett KC (KommandoCentral) där den sekund och minutoperativa delen av basens verksamhet leddes. Har fanns t ex trafikledning, LV-ledning, styrning av plan på marken, mm. I kärran med fönster så satt TLF (TrafikLedareFältet). Landnimngshjälpmedel av olika årgångar. Som brukligt finns det en hel del motorer att beskåda

Flygplan och Helikoptrar

På utsidan av museet finns det både SK37, JA37, SF37, S35E och J32B att beskåda.