Månadsmöte februari 2023


Februari och oxveckor, tråkigt och grått. Inte då! Våra figurbyggare hade storsatsat, slitit med penslarna och alstrat mängder av små varelser. Nummerskyltarna tog slut, raderna i kalkylarket tog slut, anmälningslapparna tog slut! Ren tur att fikat inte tog slut mitt i allt.

1. Wandering Monk, Mats Eriksson

2. Sorceress, Mats Eriksson

3. Samurai, Mats Eriksson

4. Ninja, Mats Eriksson

5. Tengu 1, Mats Eriksson

6. Tengu 2, Mats Eriksson

7. Tengu 3, Mats Eriksson

8. Tengu 4, Mats Eriksson

9. Tengu 5, Mats Eriksson

10. Tengu 6, Mats Eriksson

11. Dishonoured dead 1, Mats Eriksson

12. Dishonoured dead 2, Mats Eriksson

13. Dishonoured dead 3, Mats Eriksson

14. Dishonoured dead 4, Mats Eriksson

15. Dishonoured dead 5, Mats Eriksson

16. Dishonoured dead 6, Mats Eriksson

17. Oni 1, Mats Eriksson

18. Oni 2, Mats Eriksson

19. Oni 3, Mats Eriksson

20. Living statue, Mats Eriksson

21. Harionago, Mats Eriksson

22. ”Antietam 17 apr 1862, 1”, Ola Kjellberg

23. ”Antietam 17 apr 1862, 2”, Ola Kjellberg

24. John Bell Hood, Ola Kjellberg

25. General Forrest, Ola Kjellberg

26. General Pickett, Ola Kjellberg

27. General Ewell, Ola Kjellberg

28. General Bragg, Ola Kjellberg

29. General Jeb Stuart, Ola Kjellberg

30. General Joe Johnston, Ola Kjellberg

31. General Longstreet, Ola Kjellberg

32. General Jackson, Ola Kjellberg

33. General Lee, Ola Kjellberg

34. Överste Weed, Ola Kjellberg

35. Supply wagon, Ola Kjellberg

36. Trove of arcane glory, Ylva Reinders

37. Gor Warrior, Ylva Reinders

38. Nighthaunt, Ylva Reinders

39. Undercover agent, Ylva Reinders

40. Keywraith, Ylva Reinders

41. Stormcast, Ylva Reinders

42. Skeleton general, Ylva Reinders

43. Nightmare, Ylva Reinders

44. Marine, San Marco Regiment, the second battle of Piave River, 1917, Micke Vannestam

45. Airborne on Patrol, Micke Vannestam

46. The dawns here are quiet, Micke Vannestam

47. MiG-29 9-13, Villy Karlsson

48. RF-4C, Villy Karlsson

49. MB Actros, Villy Karlsson

50. MB SK, Villy Karlsson

51. Volvo FB 88, Villy Karlsson

52. Volvo F89, Villy Karlsson

53. DH Comet 4B, Olle Lindau

54. Airbus A340-100, Olle Lindau

55. Vickers Vanguard, Olle Lindau

Och så en modell utom tävlan:

Efter en omfattande poängräkning tog Micke Vannestam de tre tätpositionerna:

Nummer Modell Byggare Poäng
45 Airborne on Patrol Micke Vannestam 48
46 The dawns here are quiet Micke Vannestam 47
44 Marine, San Marco Regiment, the second battle of Piave River, 1917 Micke Vannestam 46
47 MiG-29 9-13 Villy Karlsson 46
20 Living statue Mats Eriksson 40
21 Harionago Mats Eriksson 38
1 Wandering Monk Mats Eriksson 37
2 Sorceress Mats Eriksson 37
36 Trove of arcane glory Ylva Reinders 37
51 Volvo FB 88 Villy Karlsson 37
3 Samurai Mats Eriksson 36
48 RF-4C Villy Karlsson 36
49 MB Actros Villy Karlsson 36
50 MB SK Villy Karlsson 36
4 Ninja Mats Eriksson 35
13 Dishonoured dead 3 Mats Eriksson 35
40 Keywraith Ylva Reinders 35
52 Volvo F89 Villy Karlsson 35
9 Tengu 5 Mats Eriksson 34
11 Dishonoured dead 1 Mats Eriksson 34
12 Dishonoured dead 2 Mats Eriksson 34
14 Dishonoured dead 4 Mats Eriksson 34
15 Dishonoured dead 5 Mats Eriksson 34
16 Dishonoured dead 6 Mats Eriksson 34
18 Oni 2 Mats Eriksson 34
19 Oni 3 Mats Eriksson 34
41 Stormcast Ylva Reinders 34
5 Tengu 1 Mats Eriksson 33
6 Tengu 2 Mats Eriksson 33
7 Tengu 3 Mats Eriksson 33
8 Tengu 4 Mats Eriksson 33
10 Tengu 6 Mats Eriksson 33
17 Oni 1 Mats Eriksson 33
38 Nighthaunt Ylva Reinders 33
37 Gor Warrior Ylva Reinders 32
42 Skeleton general Ylva Reinders 31
53 DH Comet 4B Olle Lindau 31
54 Airbus A340-100 Olle Lindau 31
23 ”Antietam 17 apr 1862, 2” Ola Kjellberg 30
39 Undercover agent Ylva Reinders 30
22 ”Antietam 17 apr 1862, 1” Ola Kjellberg 29
29 General Jeb Stuart Ola Kjellberg 29
32 General Jackson Ola Kjellberg 28
43 Nightmare Ylva Reinders 28
24 John Bell Hood Ola Kjellberg 27
27 General Ewell Ola Kjellberg 27
55 Vickers Vanguard Olle Lindau 27
25 General Forrest Ola Kjellberg 26
26 General Pickett Ola Kjellberg 26
28 General Bragg Ola Kjellberg 26
30 General Joe Johnston Ola Kjellberg 26
31 General Longstreet Ola Kjellberg 26
33 General Lee Ola Kjellberg 26
34 Överste Weed Ola Kjellberg 26
35 Supply wagon Ola Kjellberg 25

Det ger den imponerande poängfördelningen:

Namn Totalpoäng
Mats Eriksson 1092
Ylva Reinders 673
Villy Karlsson 389
Ola Kjellberg 377
Mats Stråhle 240
Micke Vannestam 185
Johannes Linder 113
Olle Lindau 89
Fredrik Lundbeck 41
Joakim Hultman 37

Med den fruktansvärda produktiviteten i tätgruppen kan poängtabellen kastas om många gånger mellan nu och december, spänningen är större än någonsin tillförne!