Kronmärkt i skala 1/72


Nedanstående tabell innehåller förslag på modeller för de som vill bygga svenskt militäranknytet flyg i 1/72

Uppgiftslämnare, Jens Lindell och Olle Lindau. Känner du till någon modell som inte är med på listan så skicka ett mail med dina uppgifter till webmaster@ipmsstockholm.se alternativt till jens.lindell@gmail.com.

Detta är de modeller som rekommenderas främst, oftast i den ordning de är mest ”rekommenderade”. Det finns i många fall gamla modeller som ersatts med nyare, betydligt bättre och då har dessa äldre inte tagits med. Även i de fall där exklusiva, utgångna, resinmodeller ersatts med moderna plastmodeller eller nyare/bättre resinmodeller, har även dessa tagits bort, oavsett eventuella kvaliteter. Listans grundursprung är från IPMS(uk) SIG SWAF och skapades av Ted Burnett. Listan utvecklades betydligt och användes senare av Hobby-Importen (Daedalus Models)/Jens LIndell.

(I)=injektionsgjuten plast,  (L)=”Kortserie”-modell, (V)=Vacuummodell, (R)=Resinmodell, C=Konvertering krävs.

FV beteckning Namn Rekommenderad modell
Marinens flygväsende
L II Donnet-Leveque Veterans 72/Airkit(R)
L I Donnet Leveque ”flygfisken” Veterans 72/Airkit(R)
Bryggarkärran,”Nr 1″ BlueRider(V) C, Frog(I) /Novo(I) C
Bleriot/Nyrop 3 Eastern express(I) C, Historic wings(R) C
Nieuport IV M A-model(I) C
F1 Farman HF23,SW 11 Czech Omega models(R)
M1- Thulin B (Morane Saulnier G) Czech Omega models(R), AZ models (MS G med flottörer, svenska dekaler)
11-15 Thulin G
16-17 Thulin GA
?? Friedrichshafen 33J Choroszy Mod.(R)
18-19 Friedrichshafen 33L Choroszy Mod.(R)
20-22 Friedrichshafen 33E Choroszy Mod.(R)
23-26 Friedrichshafen 49C Top Gun(R), Omega models(R)
41 Macchi M8
42-45 Savoia S13
46 Supermarine Channel II Choroszy Mod.(R)
30 Fairey IIID Esoteric(V)
Albatross BIIa Choroszy(R)
1-5 Albatross Joystick(V)
9-10 LVG CVI Ardpol(R), Pegasus(L)
11-12 He 3
Arméns flygkompani
B1 Breguet C U-1
M1 Nieuport IVG A-model(I)
Farman HF20 Omega models(R)
Farman 22, SW10 Omega models(R)
Morane Saulnier MS3 AZ-models(I)
Bleriot Avis/XI Blue(R)ider(V), Frog/Novo(I) /Eastern express(I), Historic wings(R)
Fjällbäck Bastarden
Thulin D tidig (Morane S. L) AZ-models(I), Daedalus(R), Czech Omega models(R),
Thulin D sen (Morane S. L) Omega models(R)
Thulin E
Thulin L Omega models(R)
SW16
Thulin FA
FVM S18
Albatross BII Choroszy(R) (C)
Breguet 14A-2 AZ-Models (I)
AEG GV
Thulin K Omega models(R)
SW15
Fokker DIV Merlin Models Fokker D1 L, HR Models Fokker D1(R)
Fokker DVII Roden(I), Revell(I)
Macchi M7 Libramodels(V), Pegasus M5(L) C
FVM J23 Daedalus(R)
FVM J24B
A.W. SiskinII Matchbox(I)+Maintrack(R) C
FVM Triplane
Phönix C1 (Urdront) HR Models(I), Ardpol(R), Daedalus(R)
Nieuport IVM A-model(I) C
Nyrop-Bleriot X1 Frog/Novo(I) C
Phönix DIII (Urphönix) Choroszy(R), Daedalus/HR models(R)
Avro 504N HR Models(R)
Skolplan
Sk1 CFM Albatross Choroszy models(R)
Sk2 Friedrichhafen FF33E Choroszy models(R)
Sk3 Avro 504K A-model(I), Airfix(I)
Sk3 Avro 504N HR Models(R)
Sk4 Heinkel HD24 Broplan(V)
SK5 Heinkel HD35
Sk6 Heinkel HD36
Sk7 DH60X Cirrus Moth A-model(I), Daedalus/Choroszy models(R)
Sk7 DH60M Gipsy Moth A-model(I)
Sk8 SA ”Skolfalken”
Sk9 DH60T Moth Trainer A-model(I)
Sk10 Raab-Katzenstein RB26 Tigerschwalbe Broplan(V)
Sk11 DH Tiger Moth Airfix(I), AZ models(I)
Sk12 FW44 Stieglitz Kora(L), Huma(L)
Sk14 NA16-4M Munin(R), Daedalus/Special Hobby(I)
Sk15 Klemm 35D AZ-models(I), Huma(L)
Sk16(A) / B / C NA Harvard Academy(I), Heller(I)
Sk25 Bü-181 Bestmann AZ-models(I), Huma L & (I)
(Sk28B/J28B) DH Vampire Flygvapenmuseet/Heller(I), Special Hobby(I)
Sk28C DH Vampire Airfix(I), Czechmasters(R)
Sk35C SAAB Sk35C ”Draken” Heller(I) C, Hasegawa(I) + Top Gun(R)
Sk37 SAAB Sk37 ”Viggen” Special Hobby(I), Heller(I), Matchbox/Revell(I)
JAS39B SAAB 39B ”Gripen” Italeri(I)
Sk50 SAAB Safir Heller(I)
Sk60A,B,C SAAB 105 Sk60 Marivox(I)
Sk61 SA Bulldog Airfix(I)
Övningsplan
Ö1 CVM ”Tummeliten” Daedalus/Kora(R)
Ö2 Albatross 160 Choroszy(R)
Ö3 Gloster Grouse
Ö4 Phönix 122 Dront Choroszy(R), HR model(I) C
Ö5 Phönix 222 Dront Choroszy(R), HR model(I) C
Ö6 Bristol Fighter Roden(I) C, Airfix(I) C
Ö7 S.A. ”Piraten”
Ö8 S.A. ”Övningsfalken”
Ö9 ASJA Typ 2
Jaktflygplan
J1 FVM Phönix DIII Maestro Models(R), Ardpool(R), Chorozy(R)
J2 Nieuport 29 Azur(I), Choroszy(R)
J3 Fokker CVD Kora(L)
J4 Heinkel HD19 Top Gun(R)
J5 Jaktfalken (prototyp) Cumulus Models(V) C
J6 Jaktfalken Daedalus/Kora(R) C
J6A/B Jaktfalken Daedalus/Kora(R)
J7 Bristol Bulldog Airfix(I), Omega Models(R) C
J8 Gloster Gladiator Airfix(I), Sword(I), Pavla(I), Heller(I), Matchbox/Revell(I)
J9 Seversky(P)35A MPM/Special Hobby(I)
(J10) Vultee Vanguard 48C Sword(L), AZ models(I)
J11 Fiat Cr 42 Italeri(I), Mister Kit(I), Pavla(I)
J20 Reggiane 2000 Special Hobby, Legato / Italeri(I)
J21 SAAB J21 Special Hobby(I), Heller(I)
J21RA/B SAAB J21R Special Hobby(I)
J22 FFVS J22 Marivox(I), Kora(R), Munin(R)
J26 NA Mustang(P)51B Revell(I), Academy(I), Hasegawa(I)
J26 NA Mustang(P)51D Tamiya(I), Italeri(I), Hasegawa(I), Airfix(I). Revell(I)
J28A Vampire Mk 1 Special Hobby (I), Marivox/Daedalus (I,L), A-model(I), Czechmaster Resin(R)
J28 Vampire Mk50 Special Hobby(I), Heller/Revell/Airfix(I), Amodel(I)
,Czechmaster Resin(R)
J29A/E SAAB J29 ”Tunnan” Tarangus(I), Heller/Airfix(I)
J29 F SAAB J29 ”Tunnan” IPMS Österrike(R), Matchbox(I), Airfix/Heller(I) C
J30 DH Mosquito Airfix(I), Hasegawa(I) C, Tamiya(I) C
J32B SAAB J32 ”Lansen” Tarangus(I) (J32B/E)
J33 DH Venom NF2 / 3 Maestro M/Czechmaster Resin(R), Cyber Hobby(I)
J34 Hawker Hunter Revell(I) C, PJ Models (R), Airfix(I) C
J35A SAAB J35A ”Draken” Hasegawa/Revell(I) C
J35B/D SAAB J35B/D Hasegawa/Revell (I) C
J35F SAAB J35F Hasegawa/Revell(I)
J35J SAAB J35J Hasegawa/Revell(I)
JA37 SAAB JA37 ”Viggen” Tarangus/Special Hobby, Heller(I)
JAS39A SAAB JAS39 ”Gripen” Italeri/Bilek/Airfix/Tamiya/Revell(I)
JAS39C SAAB JAS39 ”Gripen” Revell(I)
JAS39D SAAB JAS39 ”Gripen” Revell(I)
Attackplan
A1 Phönix C1 Choroszy Mod. Ö5(R), HR model(I) C
A21 SAAB A21A3 Special Hobby(I), Heller(I)
A21R SAAB 21R Special Hobby(I)
A28B D.H. Vampire Mk 50 Special Hobby(I), Heller,Revell,Airfix(I), A-model(I)
A29B SAAB ”Tunnan” Tarangus(I), Heller(I)
A32A SAAB A32 ”Lansen” Heller(I)
AJ(S)37 SAAB AJ37 ”Viggen” Tarangus/Special Hobby(I), Heller(I), Matchbox(I)
Sk60B/C SAAB 105 Marivox(I)
Bombplan
B1 Fiat BR
B2 Fiat BR 1 Choroszy(R)
B3 Junkers 86K Italeri/Testors(I)
B4 Hawker Hart AZ Models(I)
B5 Northrop 8-A1 MPM(I), Top gun(R)
B6 Republic Guardsman Kora Kits(R), Rareplanes(V)
B16 Caproni Ca 313 Italeri(I)
B17 SAAB 17A,B,C Marivox(I)
B18A SAAB 18A Kora(R), Broplan(V)
B18B SAAB 18B Kora(R), Broplan(V)
Torpedplan
T1 Heinkel HD 16
T2 Heinkel 115 A Matchbox(I), FROG/Revell(I) C
T18B SAAB T18B Broplan(V)
Spaningsplan
S1 FVM S21/25
S2 tidig Caspar S1 Hobby Heaven(V)
S2 sen Heinkel HE1 Hobby Heaven(V)
S3 Heinkel HE2 Hobby Heaven(V)
S4 Heinkel HE4 Daedalus/Kora(R)
S5A/B Heinkel HE5 Kora(R), Broplan(V)
S5C/D Heinkel HE5/t Kora(R), Broplan(V)
S6A Fokker CV-D LF Models(L)
S6B/H Fokker CV-E LF Models(L). Daedalus(R), Top Gun(R)
S7 Hawker Hart AZ-Models(I)
S9 Hawker Osprey PH Models(R), A-model(I) C
S12 Heinkel He 114 Top Gun(R), Mach II(L)
S14 Fieseler Storch Academy(I), Heller/Smer(I)
S16 Caproni Ca-313 Italeri(I)
S17 SAAB 17 BS Marivox(I)
S18A SAAB S 18A Kora(R), Broplan(V) /
S22 FFVS-22 M Marivox(I), Munin(R), Kora(R)
S26 NA Mustang P-51D Tamiya(I), Italeri(I), Hasegawa(I), Airfix(I), Revell(I)
S28B DH Vampire Special Hobby(I), Heller/Revell/Airfix(I)
S29C SAAB S29C ”Tunnan” Heller(I), Tarangus(I) C
S31 Supermarine Spitfire Mk XIX Airfix(I), Fujimi(I), Daedalus(L), MPM(L)
S32C SAAB Lansen 32C Heller(I)
S35E SAAB S35 ”Draken” Heller(I), Hasegawa/Revell(I) C
SH37(AJS) SAAB SH37 ”Viggen” Tarangus/Special Hobby (I), Heller(I)
SF37(AJS) SAAB SF37 ”Viggen” Heller
SH89 CASA 212 Top Gun(R), Broplan(V)
S100B SAAB 340B Broplan(V)
S102B GulfstreamIV RVHP(R)
Transportflygplan
Tp1 Junkers F13 Revell(I)
Tp2 Junkers W33 RT model(R)
Tp2A Junkers W34 Special Hobby(I), MPM(I)
Tp3 D.H. 90 Rugrat/Aircraft in Miniature(R)
Tp4/45 Beech 18 Hobbycraft(I), Encore models/PM models(I)
Tp5 Junkers 52 Heller(I), Italeri(I)
Tp6 Fairchild 24 Top Gun(R), AZ-models(I) C
Tp7 Miles Falcon Daedalus(R), Dujin
Tp8 Waco UIC Top Gun(R)
Tp8A Waco ZQC-6 Dujin(R)
Tp9 Junkers 86 Z7 Revell(I)
Tp10 Fokker FVIII Daedalus/Hobby Heaven(V)
Tp24 Do 24 Italeri/Revell(I)
Tp46 D.H. 104 Dove A-model (I), Top Gun(R), Omega Models(R)
Tp47 Consolidated Canso PBY-5A Academy(I)
Tp52 English Electric Canberra T11 AMP (72004 Svensk version/dekaler)
Tp54 Piper Chieftain 310C Rug Rat (R), Broplan(V)
Tp55 D.H. Caribou Hobbycraft/Idea(I)
Tp78 Noorduyn Norseman Matchbox/Revell(I), Choroszy(R)
Tp79 Douglas C-47 Dakota Airfix(I), Italeri/Revell(I), Esci(I)
Tp80 Avro Lancaster Mk1 Hasegawa(I) C, Revell(I) C, Airfix(I) C (C-Top Gun)
Tp81 Grumman Goose Sword(I), AZ-model(I)
Tp82 Vickers Varsity Aeroclub(V)
Tp83 Percival Pembroke Special Hobby(I)
Tp84 Lockheed C-130 Hercules Italeri(I), Airfix(I), Esci(I)
Tp85 Sud-Aviation Caravelle Mach II (I)
Tp86 Lockheed Sabreliner Anigrand (R)
Tp87 Cessna 404 Gremlin models (R)
Tp88 Fairchild Metroliner III RVHP(R), Broplan(V)
Tp88/003 Fairchild Metroliner III Erieeye RVHP(R), Broplan(V)
Tp89/SH89 Casa 212 Special Hobby (I) / AIM Rug Rat Resins (R)
Tp91 SAAB 91A ”Safir” Heller(I) C (Broplankonv)
Tp100 SAAB 340 Broplane(V)
Tp101 Beech 200 RVHP(R), Mach II(L)
Tp102A Gulfstream GIV RVHP (R), Broplan(V), Welsh models(V)
Tp102D Gulfstream G550 A-model, Broplan (V)
Tp103 Cessna Citation II Sanger(V), Broplane(V)
Provplan, ej representerade med annan beteckning
P1 Sparmann (huv/utan) Ardpol(R), Daedalus/Kora(R)
P5 H.P Hampden Valom(I), Airfix/Bilek(I)
P6 Fw 58 Weihe Special Hobby(I), Karo-AS(L)
Segel- och glidflygplan
G101 SG38 KP, HUMA(L)
Se102 Grunau Baby II AZ-models(I), Czechmasters(R), MPM(I)
Se103 DFS Kranich AZ-models(I), Czechmasters(R)
Se104 Weihe Czechmasters(R)
LG105 LG 105 Broplan(V)
Modernt / Armén
Fpl 51 Piper Super Cub KP, Broplan(L)
Fpl 53 Dornier Do 27A Special Hobby, Huma(L)
Fpl 54 MFI 10 Vipan
MFI 15 Broplan(L)
Pilatus Turbo Porter Daedalus/HighPlanes(I), Big Plane kits, Classic Plane/IPMS Austria(I)
Fpl801 MFI-9B Munin/Flugzeug(I)
Helikoptrar
Hkp1 Boeing-Vertol 44B Italeri/Revell(I), Daedalus/Hobbycraft(I)
Hkp2 S.A. Alouette II Extratech(R,V,Fotoets), Mach II(L)
Hkp3A Agusta-Bell 204B Italeri(I) C, Zvezda(I C, Hobby boss(I) C
Hkp3B Agusta-Bell 204B Italeri(I) / Tamiya(I) / Revell(I) / Zvezda(I) /
Hkp 3C Agusta-Bell 204C Italeri(I), Tamiya(I), Revell(I), Zvezda(I)
Hkp 4A,B Boeing-Vertol 107-II Fujimi (107-II 5), Hobby boss(I), Airfix (1/76)(I)
Hkp 4C Kawasaki KV 107-II Hobbycraft(I), Fujimi(I), Hobby boss(I)
Hkp 5 Hughes 269 Special Hobby(I,R)
Hkp 6 Agusta-Bell JetRanger Italeri(I), Matchbox(I) C
Hkp 9 MBB 105 CB A-model(I), Airfix(I)
Hkp 9B MBB 105 CBS A-model(I), Top Gun(R,I)
Hkp 10 AS 332 Super Puma Italeri(I) C, Heller(I) C
Hkp 11 Bell 412SP Italeri(I)
Hkp 14 NH90 Revell(I)& C
Hkp 15 Augusta-Westland A109 Modelworx(R)
Hkp 16 Black Hawk Fujimi(I) C, Hasegawa(I) C, Hobby boss(I) C
Italeri(I) C, Revell(I) C
Övrigt ”kronmärkt”/Statligt
RWD 13 Ardpol(R), Daedalus(R)
B3C2 Junkers 86 (”Tp72”) Italeri(I) C
GV 38 Inhyrd FV, utan nummer
Piper PA-31 Navajo Inhyrd Marinen Gremlin Models(R), Broplan(V)
”Draken” Ballong Roseplane hippo(V)
”Caquot” Ballong Roseplane hippo(V)
SAAB 201 Testplan Broplan(V) C, Dujin(R)
SAAB 202 Testplan Broplan(V) C, Dujin(R)
Jindivik Robot High Planes(L)
MFI 15 FC-test Broplan(L)
Beagle Bulldog FC-test Airfix AS Bulldog(I) C
N.A. L-17 För svensk ambassadör USA Valom
Rb 65 Bloodhound Mk1 Airfix(I)
Rb 68 Bloodhound Mk2 Airfix(I) C
”Lilldraken” kort SAAB210 Planet Models(R), Daedalus/Dujin(R)
”Lilldraken” lång SAAB210 Planet Models(R), Daedalus/Dujin(R)
AJ37 ”Mock-up” AJ37-0 Airfix AJ37(I) C
AH-64 Apache Prov, 1 kronmärke (hö sida)  Academy, Revell, Hasegawa
Augusta Bell 205 Ostermans, märkt ”Försvarsmakten” Esci
Cessna 182 Flygenhet 66, civil Czech Omega(R)
Cessna 206 Flygenhet 66, civil
Cierva c.19 Autogyro Inhyrd Marinen Daedalus/Azur (Daedalus Sv dekaler), RS Models (sv dekaler)
Sikorsky S-55 Osterman, civil, ofta inhyrd Marinen Italeri
Bell 47 Osterman, civil, ofta inhyrd Marinen Italeri
UAV 03 Örnen Rq-7B Shadow UAV Attack Squadron(R)
Siebel Si204 Kartverket RV, Hobbycenter (KP med svenska dek, res)
Miles Martinet Svensk Flygtjänst Hobbycenter (Pavla L med svenska dekaler)
Fairey Firefly Mk1 Svensk Flygtjänst Special Hobby
Meteor T7 Svensk Flygtjänst MPM/Xtramodels
Meteor TT20 Svensk Flygtjänst Matchbox. Dek. Daedalus models
Skyraider AD-4W Svensk Flygtjänst Hasegawa + Aeroclubkropp L
Gates Learjet Svensk Flygtjänst RVHP R, Mach II L