Föreningens förtjänstmedalj


Varje år delar IPMS Stockholms styrelse ut en förtjänstmedalj till en person som utfört något utöver det vanliga för föreningen.

2017 Olle Lindau För långt och troget arbete med IPMS Stockholms månatliga tävling Stans Modellbyggare. Under mer än 13 år har Olle räknat och sammanställt poäng och knappat in alla siffror i Excel-ark, som sedan publicerats. Olle har varit en av de stora drivkrafterna bakom Stans Modellbyggare.
Olle har också ansvarat för Modellexpo 08-Opens kansli under lång tid, fotograferat modeller och drivit Matchbox-SIGen.
Resor till tävlingar och utställningar och marknadsföring av IPMS Stockholm med klubbord är också Olle’s förtjänst. Olle har också bidragit med många trevliga reportage från resor och utflykter.
Parallellt med detta är Olle webmaster och förvaltar vår website.
2018 Lisa Stråhle

En erkänd figurbyggare, som förtjust oss med sina alster hemma i Sverige, och chockerat våra kamrater i öst.

Napoleon sade att en armé marscherar på sin mage, och kanske gäller detsamma oss modellbyggare.
Lisa har oförtröttligt arbetat i många år med att förse oss med mat och dryck, fika och kaffe. På våra möten, på vår storslagna tävling. Hon har städat och fixat, alltid med ett leende, alltid nära till sitt så karaktäristiska skratt.
Som om allt detta inte vore nog har hon även alltid tagit hand om våra själar med sina uppmuntrande ord och sitt gränslöst stora hjärta.

Lisa tar sig an sysslor som inte alltid syns, men är ack så viktiga för föreningen. Med denna utmärkelse vill vi säga: Vi ser dig, vi ser vad du gör för oss, och vi uppskattar det mer än vi kan uttrycka med ord.

2019 Björn Andersson

Årets mottagare av förtjänstmedaljen är en alltid snäll, generös och hjälpsam kollega.

Till synes lågmäld men statsmannamässig klev han in i rollen som
klubbordförande, styrde upp en förening som förlorat sin riktning och formade
en styrelsetradition som vi fortfarande försöker leva upp till.

2020 Lars Befring En som utforskar möjligheter och tänjer ut trånga gränser.
En vinnande ambassadör för modellbygge.
En oförtruten arbetare vid och för 08-Open.
Hjärnan bakom succén What if Tunnan.
Den överlägset mest framgångsrika medlemsdragande aktivitet som föreningen har.
2022 Mats Eriksson Först kom pandemin, och våra möten ställdes in.
Sedan kom ett regnoväder, och gjorde mötesplatsen i Tallkrogen obrukbar.

När restriktionerna så småningom lättades, fann vi oss utan lokal att träffas i. Föreningens verksamhet handlar om den sociala aspekten i vår hobby, men utan föreningslokal var vi lika vilsna som männen i odyssén. Precis som kung Odysseus och hans män försökte finna sitt hemland, så irrade IPMS Stockholm omkring i cyberspace i jakten på ett hem.

Flera hörsammade vår bön om hjälp.
En man fann vad vi sökte. För vår räkning förhandlade han fram ett avtal, som gjorde att vi åter igen kan träffas och fika, prata franska flygplan och beundra varandras alster.