Pilot Replicas på C4 OpenFörutom fantastisk mängd modeller, bjöd C4 Open också på ett antal intressanta föredrag. Ett av dem hölls av Claes Wahlund som äger och driver Pilot Replicas, som berättade om olika metoder för att ta fram byggsatser. För erfarna byggare var det kanske inte direkt några stora nyheter, men för mig var det en hel del intressant information, bl a eftersom jag kommer i kontakt med formsprutning (injektionsgjutning) och verktygstillverkning i yrket.

Den enklaste metoden är vakuumformad plast, där en master eller original används för att ta fram vakuumverktyg, där sedan plastark formas i värme och vakuum för att få fram delar. Metoden är billig och relativt enkel ur tillverkningssynpunkt, men passar egentligen bara för större delar. Små delar och fina detaljer är ej möjligt, och byggsatserna är tämligen svåra att montera samt kräver ofta en hel del kompletterande scratchbygge.

En något mer avancerad metod är resingjutning, där en master tas fram över originalet som sedan gjuts in i silikonmassa. Verktygen utgörs sedan av silikonformen som sedan fylls med härdplast. Silikonverktyg håller normal för ca 25 gjutningar. Tillverkningen är relativt enkel, men kräver en del specialutrustning, bl a vakuumsug, för att få bra gjutningar utan luftbubblor i plasten. Resingjutning ger mycket exakta och detaljerade delar, men som kan vara lite knepiga att montera. Små delar är ofta spröda och går lätt sönder. Master kan idag tillverkas med 3D-printning, men för att få bra yt- och detaljkvalitet utan ränder,mm krävs ofta professionella maskiner som kan kosta en kvarts miljon kronor.

Short run eller kortserie innebär normalt att man tillverkar formar på liknande sätt som resin, men istället för silikon används komposit, vilket ger hårdare form som tillåter tillverkning i vanlig polystyrenplast i en formspruta. Vid insprutning av plasten kan däremot inte lika högt tryck användas som i stålverktyg, vilket gör det svårare att få till fina detaljer. Verktygen håller betydligt längre än silikonformar, men inte lika länge som stålverktyg, men kostar å andra sidan mindre.

Injektionsgjutning, dvs tillverkning i formspruta med härdade stålverktyg sker direkt utifrån 3D-modell. Verktygen tillverkas av stål som först fräses och sedan bearbetas genom EDM (gnistbearbetning) en mycket exakt, men extremt långsam och därmed dyr metod. Tillverkningen tar ofta 6-7 månader och ger mycket hållbara verktyg som håller minst 100 000 gjutningar. Verktygskostnaden blir mycket hög, ofta 500 000 till 600 000 kronor för byggsats för flygplan i 1/48. Själva tillverkningen av plastbyggsatsen efter verktygen är klart är däremot sedan mycket snabb och billig. Ofta tillverkas därför serie om minst 1000-1500st varje gång.
Pilot Replicas tar liksom många andra fram verktygen i Kina genom samarbetspartners och låter dessa också gjuta fram plasten.
En stor del av framtagning av byggsatsen är dels efterforskning och göra mätningar på riktiga objekt, ofta flera hundra timmars arbete. Arbetet med att ta fram CAD-modell kan också ta uppemot 700 timmar. Totalt rör det sig om miljonbelopp för att ta fram en högkvalitativ byggsats.