08-Open för tävlingsdeltagare


Allmänt

Alla är inbjudna att deltaga i tävlingen, inte bara IPMS-medlemmar.

Anmälan

För att kunna delta i tävlingen måste du först anmäla dig och dina modeller via denna anmälningsblankett.

Den som inte vill tävla kan istället delta utom tävlan.

Fyll i anmälningsblanketten för varje modell du tänker ställa ut. Anmäl gärna för många modeller om du är osäker på hur många modeller du hinner få färdigt. Det kostar inget att anmäla för många modeller men det går inte att anmäla modeller på plats!

Anmälan skall vara inlämnad senast fredag 2022-04-01Efteranmälning på plats accepteras ej.

Har du frågor, kontakta 08-open@ipmsstockholm.se.

Samtidigt med anmälan skall anmälningsavgiften inbetalas till IPMS Stockholms Plusgirokonto 306360-9. Skriv ”08-Open 2022” och ditt namn i meddelandefältet.

Anmälningsavgiften för tävlande är (oavsett antal modeller):

Medlem i IPMS

 • Senior: 100 kr
 • Ungdom (t.o.m. det år du fyller 17): 50 kr
 • Junior (t.o.m. det år du fyller 14): gratis

Medlemskort el motsv ska uppvisas vid incheckningen.

Ej medlem i IPMS

 • Senior: 200 kr
 • Ungdom (t.o.m. det år du fyller 17): 100 kr
 • Junior (t.o.m. det år du fyller 14): gratis

Inlämning

Modeller ska inlämnas lördag 2022-04-09, klockan 10:00–11:30.
Vänta inte till sista ögonblicket med att lämna in modellerna, utan kom i god tid!

Brytning av utställningen

Ingen modell får avlägsnas före klockan 15:30 söndagen 2022-04-10. Modellerna måste dock avlägsnas snarast möjligt efter utställningens stängning samma dag (efter klockan 16:00).

Domare sökes!

Du som känner att Du vill ställa upp som domare eller gå som ”domarlärling” på 08-Open kontakta vår domarkommitté.

Anmäl Dig nu!

Du som har deltagit vid, eller besökt, några tidigare 08-Open och är någorlunda förtrogen med hur det går till är välkommen att anmäla dig som domare. Kontakta huvuddomare Joakim Hultman .
Som domare är det inget hinder att deltaga i tävlingen, men du får givetvis inte döma i de klasser där du själv tävlar. Dessutom måste du kunna vara beredd att ta en diskussion med modellbyggande kolleger kring bedömningar.

Mer tävlingsinformation

Observera att när du fyller i anmälningsformuläret  så beskriver du modellen, du anmäler den alltså inte till en viss klass. Klassindelningen görs av sekretariatet när alla tävlande modeller har checkats in.
En klass är uppdelad i fyra egenskaper:

1. Kategori beskriver vad förebilden är:
A -för Flyg
B – för Militära fordon
C – för Civila fordon
D – för Båtar och Fartyg
F – för Figurer
H – för Helikopter
P – för Artilleripjäser (icke självgående)
Q – för Årets tema, som är ”Korea”
R – för Tävlingsbilar
S – för Scratch
T – för Temasamlingar
U – för Ubåtar
V – för Varelser ur sagans, teaterns och filmens värld.
X – för Diorama (alla typer)
Y – för Vignetter
Z –  för fabriksbyggda modeller.
Ö –  för Övriga modeller (hästar, fåglar, hus, rymdskepp etc)

2. För Skala anges skalan (t.ex. 1/144), för figurer kan alternativt höjden i millimeter anges.

3. För Finfördelning anges en av följande egenskaper:

För Kategori A (Flyg):

 • Jet (även raketdrivna flygplan)
 • Propeller (även segel- och glidflygplan. Blandat jet och propeller räknas som propeller)
 • Ange antal motorer.

För Kategori B (Militära fordon):

 • Soft-skin (ej helpansrade fordon)
 • Hard-skin (helpansrade fordon)
 • Ange om det är ett bandfordon, eller hjulfordon eller en halvbandare.

För Kategori C (Civila fordon):

 • Personbil (alla sorter även pick-uper)
 • Lastbil (även släpfordon, trailers, bussar, arbetsfordon och dylikt)
 • Motorcykel (alla typer)

För Kategori D (Båtar och Fartyg):

 • Segelbåt (även roddbåtar)
 • Motorbåt (huvudsakliga framdrivningssättet räknas)

För Kategori F (Figurer) och V (Varelser ur sagans, teaterns och filmens värld):

 • Byst
 • Helfigur

I övriga kategorier behöver ej någon Finfördelning anges.

4. Observera: Under Förebild skall du ange vad modellen har för förebild (t.ex. Messerschmitt Me-109 G-6) och vad för nationalitet (t.ex. finsk) och vilket år som den avser (t.ex. 1944).

Dessa uppgifter kan ligga till grund för ytterligare finfördelning som görs av tävlingssekretariatet vid behov.

Fyll i information om förebilden och modellen. Skriv för publiken. Ge alltid information om förebildens nationalitet, och årtal. För mycket ovanliga förebilder bör du även ange vad det faktiskt är för något. Det har ju hänt att någon obskyr pansarmodell blivit klassad som en modell av något underligt experimentflygplan…

Juniorer & Ungdomar

För de yngre deltagarna finns det möjlighet att ställa upp i en Ungdomsklass (t o m det år du fyller 17) eller Juniorklass (t o m det år du fyller 14). Detta innebär att modellen kommer att bedömas tillsammans med andra modeller byggda av jämnåriga byggare. Genom att sätta kryss i rutan ”Ungdom” eller ”Junior” på modellspecifikationen talar du om att modellen ska vara med i någon av dessa åldersklasser. Om man hellre vill tävla med seniorerna får man förstås göra det.

OBS! Dessa klasser är normalt inte uppdelade i kategorier som seniorklasserna. Det finns vanligtvis bara en Junior-, respektive Ungdomsklass och alla typer av modeller i dessa klasser tävlar mot varandra oavsett typ. Om du byggt tre modeller men bara vill tävla i ungdomsklassen med en av dem så går det förstås utmärkt. Markera bara rätt ruta i anmälningsformuläret.

Bedömning och premiering.

Bedömningen sker av modellbyggare och varje klass döms av två domare.

Följande kriterier bedöms:

 1. Helhetsintryck
 2. Byggteknik.
 3. Detaljeringsnoggrannhet.
 4. Målning och Finish

För Diorama bedöms även Idé & Komposition.
Tema bedöms enligt Idé, Bygge, Presentation.
Fabriksbyggda bedöms avseende Helhetsintryck och Detaljeringsnoggrannhet

I varje klass utses en vinnare (klassegrare), dessutom delas utmärkelserna Särskilt Hedersomnämnande och Hedersomnämnande ut. Gränserna för dessa avgörs av huvuddomaren/domarkollegiet.

Årets tävlingstema:  Korea

Bygg en modell på tema Korea och var med och tävla i årets temaklass.
Denna ingår i tävlingen så du måste anmäla dig till denna klass som vanligt.

Specialtävlingen “A Connecticut Yankee in King Gustav’s Court Trophy”

Från våra vänner på andra sidan Atlanten, Barry Davidoff och IPMS Connecticut Yankee, föreligger ett initiativ för att främja modellbyggandet i allmänhet, amerikanska förebilder med svensk anknytning i synnerhet samt för att knyta band kontinenterna emellan. Trofén heter “A Connecticut Yankee in King Gustav’s Court Trophy” efter Mark Twains bok, och är ett vandringspris att delas ut varje år på 08-Open.

Reglerna är följande: modellen skall ha en amerikansk förebild med svensk anknytning. Den kan vara en sak eller en person som tillverkats, konstruerats eller fötts i USA men använts av eller i, eller verkat i Sverige, eller har stark anknytning till Sverige genom historien eller nutida händelser.