Månadsmöte november 2018


Novembers månadsmöte hölls i sorgens tecken: Anders Svennevik, en av grundarna av IPMS Stockholm och en genom åren viktig och inflytelserik person, städse hjälpsam modellbyggarkollega och mångas vän, har gått bort efter en längre tids sjukdom. Ordförande Joakim höll parentation och de närvarande förenades i en tyst minut.

Detta hindrade dock inte att tävlingen om Stans Modellbyggare gick vidare:

1. FL/CA, Mats Stråhle

2. Mercedes-Benz lastbil, Hans Fehrnström

3. Opel Blitz tankbil, Hans Fehrnström

4. Mercedes-Benz tankbil LG3000, Hans Fehrnström

5. Macchi C.202 Folgore, Micke Vannestam

6. Bf 109G-4, Jon Myhr Wahlén

7. FFVS J22, Jon Myhr Wahlén

8. BA6, Jon Myhr Wahlén

9. F-16C Block 50, Jon Myhr Wahlén

10. Cierva C30, Villy Karlsson

11. Hkp 6A, Villy Karlsson

12. Dewoitine D520, Villy Karlsson

13. Bloch MB152, Villy Karlsson

14. Autocar, Villy Karlsson

15. Beech Tp4, Gabriel Pålsson

16. SU-100, Tage Eriksson

17. Sturmtiger, Tage Eriksson

18. Pansarbil USA, Ivan Lundbeck

19. Stug III Finsk, Ivan Lundbeck

Bäcklund ställde upp med ett enormt uppbåd äggplan utom tävlan:

Rösterna utföll sedan enligt:

Nummer Modell Byggare Poäng
6 Bf 109G-4 Jon Myhr Wahlén 60
9 F-16C Block 50 Jon Myhr Wahlén 60
15 Beech Tp4 Gabriel Pålsson 59
5 Macchi C.202 Folgore Micke Vannestam 54
8 BA6 Jon Myhr Wahlén 52
1 FL/CA Mats Stråhle 49
3 Opel Blitz tankbil Hans Fehrnström 45
14 Autocar Villy Karlsson 45
18 Pansarbil USA Ivan Lundbeck 45
4 Mercedes-Benz tankbil LG3000 Hans Fehrnström 43
16 SU-100 Tage Eriksson 42
7 FFVS J22 Jon Myhr Wahlén 41
17 Sturmtiger Tage Eriksson 41
10 Cierva C30 Villy Karlsson 40
19 Stug III Finsk Ivan Lundbeck 40
2 Mercedes-Benz lastbil Hans Fehrnström 39
11 Hkp 6A Villy Karlsson 36
13 Bloch MB152 Villy Karlsson 35
12 Dewoitine D520 Villy Karlsson 34

Hans håller undan i totallistan, även i övrigt endast små förändringar.

Namn Totalpoäng
Hans Fehrnström 1397
Jon Myhr Wahlén 1018
Micke Vannestam 720
Johannes Linder 602
Olle Lindau 601
Villy Karlsson 509
Ylva Reinders 419
Lasse Enfjord 396
Mats Eriksson 271
Mikael Byström 243
Mats Stråhle 231
Berndt Sonelius 218
Jonas Nyström 214
Peter Reinders 202
Johan Johansson 153
Peter Olsson 105
Ivan Lundbeck 85
Tage Eriksson 83
Joakim Hultman 80
Patrik Hurtig 28
Kai-Mikael Jää-Aro 26