Karolinska ryttare


Karolinska ryttare från Armemuseet

 

IF

 

 

 

IF

 

 

Bild: Björn Bäcklund