Ulf Lundberg: German ships


Jag är en typisk ”återfallsförbrytare” som byggde modell som grabb på 70-talet. På den tiden byggde jag allt möjligt men nu bygger jag nästan uteslutande fartyg i skala 1:350. Jag är också huvuddomare på 08-OPEN.

Allt i skala 1/350 om inte annat anges.

English summary: I built models as a kid during the seventies. At that time I built everything, since 2001 I’ve built almost exclusively ships. I’m also the head judge at 08-OPEN.

All models are in scale 1:350 unless otherwise stated.

BISMARCK

dsc_0019

Revells byggsats var en välkommen förbättring jämfört med Tamiyas gamla, bl.a eftersom däcket är i ett stycke med försänkta nåtlinjer och undervattensskrovet är detaljerat. Fler tillverkare borde ta efter det. Jag gjorde min debut som modellskribent med en artikel om henne i Allt om Hobby nr 5 juli-Augusti 2011. Byggsatsen är kompletterad med fotoets från GMM. Riggen är scratchbyggd och det finkalibriga artilleriets pipor utbytta mot pianotråd. Modellen färdigställd den 11 februari 2011.

English summary: Revells Bismarck was a welcome improvement over Tamiyas old kit, not least while the main deck is in one piece and the hull has underwater details. The kit is detailed with PE from GMM, the masts and rigging are scratch built and the barrels of the light AA guns are made of piano wire.

dsc_0079 dsc_0076 dsc_0069 dsc_0065 dsc_0062 dsc_0060 dsc_0022

 

SCHARNHORST

DSC_0027

Färdigställd 30 augusti 2011

Hösten 2010 kom så äntligen den byggsats jag väntat på i åratal, Scharnhorst. Dragons byggsats håller högsta kvalitet, men lider av några allvarliga fel. Skrovet är delat i under och överdel med en dem emellan svårbearbetad vattenlinjeskarv och krympmärken i fören. Undervattensskrovet saknar i stort sett detaljer, till skillnad från resten av fartyget som är mycket väldetaljerat. Jag bakdaterade modellen till hennes utseende 1941, Master och rigg är scratchbyggda och modellen är ytterligare detaljerad med fotoets från White Ensign. Jag har skrivit mer omfattande om bygget i Allt om Hobby nr 1 och 2 2012 och i Tamiya Magazine september 2013. Hon vann Guld i Telford 2011 och i Moson Magyarovar 2012

English summary: The kit I had longed for so long finally came in 2010. This kit from Dragon suffers from a difficult waterlinejoint and lack of underwater details. Otherwise it’s excellent, but quite demanding to build. I backdated her to her 1941 appearance and added PE from White ensign. I finished her in August 2011. She won Gold medals at Telford 2011 and Moson Magyarovar 2012. I wrote an extensive article about the build which appeared Tamiya Magazine September 2013 issue.

 

ADMIRAL HIPPER.

DSC_0007

Färdigställd 16 mars 2012

Admiral Hipper var den första av fem tunga kryssare,som Tyskland lät bygga inför VK2. Endast tre av dem färdigställdes. Hippers karriär växlade mellan framgångar och bakslag och däremellan låg hon långa perioder på varv på grund av maskinproblem.

Trumpeters byggsats håller deras standardkvalitet, dvs bra men inget märkvärdigt. Inga större detaljeringsarbeten eller ombyggnader gjordes. Jag snålade lite och köpte inget etsark till henne utan använde Trumpeters relingar samt radar o.dyl. från reservdelslådan, vilket var en dum idé. Master av pianotråd och riggen  av fisklina. Hon tog Guld i SM i modellbygge 2013.

English summary: Hipper career shifted back and forth between successes an failures. Much of her time was spent in shipyards repairing her troublesome machinery. A typical Trumpeter kit. Good but not spectacular. Masts are made of piano wire and the rigging is fishing line. I finished her on March 16th 2012. She won a gold medal at the Swedish Nationals 2013.

 

GRAF SPEE

DSC_0011

Färdigställd 23 augusti 2012.

Under krigets inledande månader förde Graf Spee handelskrig i Sydatlanten och sänkte nio allierade fartyg. Den 13 dec. upptäcktes hon av Kommendör Harwoods tre kryssare Ajax, Achilles och Exeter. I den följande striden skadades Exeter och Ajax svårt och Achilles lätt. Graf Spee fick lätta skador och sköt nästan slut på sin ammunition. Hon löpte in i Montevideos hamn och sänktes några dagar senare av sin egen besättning utanför hamnen. Trumpeters byggsats håller deras vanliga kvalitet. Jag gjorde en hel del eget detaljeringsarbete och kompletterade med en etssats från White Ensign. Jag valde att framställa henne i fredstida skick och därför är hon endast sparsamt vädrad. Artiklar om bygget kommer att publiceras i AoH och Tamiya Magazine

English summary: Graf Spee  conducted a successful raid in the south Atlantic during the first months of WW2. She was sighted by a british force of three cruisers on december 13th 1939. In the ensuing battle she damaged two of the three british cruisers badly, but was herself lightly damaged and sought refuge in Montevideo. A few days later she was scuttled outside the harbor. The kit is standard Trumpeter quality. I added some details of my own and PE from White Ensign. I depicted her in a peacetime state and therefore weathered her very sparsely. I finished her in August 2012. An article on the build is coming up in Tamiya Magazine.

 

TRE TYSKA UBÅTAR

DSC_0055

Färdigställda 30 nov. 2013.

En samling tyska fartyg från VK2 är ofullständig utan ubåtar, så jag byggde en ubåt från vardera av de tre viktigaste tyska ubåtsklasserna. TypVII-båten är från Hobbyboss och höll högre kvalitet än jag väntade mig. TypXI-båten från Bronco höll inte den kvalitet jag kommit att räkna med från Bronco. TypXXI-båten från AFV-Club är helt OK. Alla tre är byggda rätt ur lådan och riggade med fisklina.

English summary:
A collection of german ships from WWII is incomplete without subs, so I built one sub from each of the important german sub classes of the war.I built them straight from the box and rigged them with fishing line. They were finished on November 30. 2013.

 

Z-31

DSC_0002

Z-31 var en så kallad Narvikjagare. De skulle egentligen utrustats med ett 15 cm dubbeltorn på fördäck, men eftersom de var bristvara fick hon först bara ett enkeltorn. Det var lika bra det. Sjöegenskaperna var dåliga nog ändå och med de tunga dubbeltornen på fördäck blev de ännu sämre. Trilskande högtrycksturbiner gjorde inte precis fartygstypen mer lyckad. De tyska jagarna tillbringade långa tider på varv för att försöka få ordning på maskineriet.

Det hindrar inte att de var snygga fartyg, som pryder sin plats i vitrinskåpet.

Dragons byggsats är mycket bra. Jag byggde den i huvudsak rätt ur lådan. Endast masterna är scratchbyggda. Tillverkarens etsdelar är också mycket bra men bitvis svårarbetade. Speciellt ventilationsgallren kring främre skorstenens bas var knepiga att få till. Relingarna är från Eduard, vars etssats är helt OK.

Z-31 var den första fartygsbyggsats jag målade med konstnärsfärger från Aero Color. De är mycket bättre att spruta med än Vallejos färger.

Modellen färdigställdes i december 2014.

These so called ”Narvik class destroyers” were all but successful ships with poor sea keeping abilities and troublesome machinery. Dragons kit is excellent and I built it basically out of the box. Only the masts are scratch built. That it’s a good kit doesn’t mean that it’s easy to build. Some of the PE parts were quite difficult to fit and the fine caliber artillery  is also quite a challenge to build.

I finished the model in December 2014.

 

S-BOOT

S08

Broncos S-Boot i 1:350 är en liten pärla till byggsats.

Delarna är mycket fint gjutna och passformen mycket god. Skarven mellan skrovets över och underdel var lätt att dölja.
Jag byggde den i stort sett rätt ur lådan. De enda förbättringar jag gjorde var att byta ut eldrören till 20 mm kanonerna mot 0,2 mm gitarrsträng och att spänna några riggtrådar.

Jag färdigställde modellen på nyårsafton 2014.

Bronco’s S-Boot in 1:350 is a little gem.

Everything is beautifully moulded and the fit is excellent.

The only improvements I made, was to replace the gun barrels of the 20 mm guns with 0,2 mm guitar string and ta add some rigging lines. The kit was finished on New Years Eve 2014.

 

SMS KÖNIG

DSC_0032

Färdigställd september 2003

ICMs König är en utmärkt byggsats. Fartygsbåtarna är fortfarande de bästa jag sett även om andra tillverkare har gett ut byggsatser som sammantaget är bättre.

Hon var den första slagskeppsmodell i 1:350 som jag byggde med fotoets och riggning och ett viktigt steg i min utveckling. Jag valde medvetet att inte vädra henne. Förebilder var de modeller av tyska slagskepp jag sett i böckerna ”Vom Original zum Modell” av Koop und Schmolke.

Rigglinorna är av varmdragen gjutstam och så ömtåliga att jag undviker att ta med henne till tävlingar. På den första tävling jag ställde upp i, och den enda hon deltagit i, OPEN 2004, belönades hon med IPMS Norges pris och med ”Michols Minne”, vilket var en mycket inspirerande överraskning för mig.

 

English summary:
ICMs König was my first battleship model in 1:350. She is of special importance to me, since she was the first ship that I built with rigging and PE railings and because she won two prices in the first competition that I took part in. The kit is excellent, especially the ships boats. Other manufacturers could learn a thing or two from them. I finished her in september 2003.

S-Boot typ S-100 1:72
DSC_0090
Färdigställd januari 2004.

En trevlig byggsats från Revell. Figurerna kommer från Airfix E-Boat. Vattnet är gjort av frigolit och byggspackel. Skummet av bomull och bakpulver.Jag valde att inte detaljera henne med fotoets. Det fanns viktigare förbättringar att göra. Byggsatsens relingar är ca 1mm tjocka, så jag ersatte dem och alla räcken med egentillverkade av 0,5mm pianotråd. Stänkskydden av segelduk längs relingarna är av aluminiumfolie. I de två första tävlingar jag ställde upp i IPMS OPEN 2004 och Modell Göteborg 2004 vann hon fartygsklasserna, vilket var en viktig uppmuntran för mig.

English summary:
A nice kit from Revell. The water is made from styrofoam and wall putty and the spray is made from cotton wool and baking powder. I chose not to add PE parts to her. Instead I replaced all railings, handrails and such with 0.5mm piano wire, which was more important to the overall realism of the model. In the first two contests that I took part in, she won the ship classes, which was an important encouragement to me. I finished her in January 2004.

GNEISENAU
DSC_0049 (kopia)

1:400

Färdigställd 17 februari 2005.

Hellers Gneisenau var den första stora modell jag gjorde omfattande egna förbättringar på. Delar av överbyggnaden och hela riggen är scratchbyggd.

Hon vann best in show på IPMS Norges Landsutstilling i Oslo 2005 vilket var en underbar överraskning.

English summary:

The first big ship model that I went our of my way to improve. Parts of the superstructure and the entire rigging are scratchbuilt. I finished her on February 17th 2005. Read more about the build here:

http://www.ipmsstockholm.se/home/kriegsmarines-handsome-battlecruiser-part-1-construction/

 

 

SAMLING: De stora tyska ytfartygen från VK2. Ett av varje klass.

DSC_0053

När man ställer flera relaterade modeller intill varandra uppstår en slags synergieffekt. Varje enskild modell blir intressantare när den står bredvid relaterade modeller och det samlade intrycket av modellerna blir större än intrycket av varje enskild modell. Sedan jag upptäckte det, har jag försökt bygga modeller i eskadrar.

Den tyska eskadern består av ett fartyg av varje klass av de tunga tyska ytfartygen. Den visar en teknisk utveckling, men också en politisk utveckling. Fartygen blir större allteftersom Tyskland blev politiskt kaxigare. Samlingen visar också en gigantisk felsatsning. De tyska ytfartygen var ett resultat av en förlegad slagskeppsstrategi och jämfört med vad de kostade i tillverkning och i drift var de relativt ineffektiva. Utvecklingen av hangarfartyg som pågick i Japan, USA och Storbritannien gick den tyska marinledningen förbi, och Tyskland lyckades egentligen aldrig bygga tillräckligt många ubåtar för att på allvar hota Storbritanniens försörjning.

För en modellbyggare är detta dock ganska ointressant. De tyska fartygen var snygga!

English summary:

A group of related models exhibited together, make a far greater impression than each of the models exhibited alone. Once I discovered that I started to build squadrons of models.

The german squadron consists of one ship from each class of the heavy german surface ships of WWII. It shows a technical  and a political development as well as a major strategic miscalculation. Taking into account the cost of building the ships and sending them to sea, they were really not very effective.

For a modeller that is of course of no consequence. The german ships were beautiful!

 

Please leave a message here if you would like to get in touch with me.