08-Open 18 Utom Tävlan och Utställare


Utom tävlan, bildgalleri

 

 

 

Matchbox SIG, bildgalleri

 

Stuka Galore

Hans Fehrnström jobbar på att bygga en modell av alla Stuka i skala 1/72 som någonsin tillverkats. Han är på god väg

 

Klubbord, bildgalleri

Som vanligt fanns ett antal olika modellföreningar representerade.

Miniatyrsällskapet, bildgalleri

Ett trevligt inslag är att de senaste åren så har Miniatyrsällskapet deltagit med ett antal deltagare som både sitter och bygger och visar sin otroliga skicklighet samt visar upp färdiga alster.