Hyr hyllplats i förrådet


Föreningsmedlemmar!

IPMS Stockholms styrelse kungör härmed att det finns hyllplats i förrådet i Tallkrogen för våra medlemmar att hyra för den ringa summan 100:- per år. Syftet med hyllplatsen är att våra medlemmar ska kunna förvara exempelvis bygglampa, verktyg och ett par modeller att använda under våra byggmöten i föreningslokalen, så att man slipper släpa sakerna i samband med varje möte.  Hyllplatsernas dimensioner är b 80 x d 50 x h 30 cm. Du kan dela din hyllplats med kompisar, men det kan bara finnas en hyrestagare per hylla. Åtkomst till hyllplats har man som medlem i huvudsak i samband med våra möten. Vill man komma åt sina saker vid andra tillfällen får man lov att kontakta styrelsen för att ordna med upplåsning.

uthyrningshyllor

För att hyra en hyllplats, kontakta styrelsen på styrelsen@ipmsstockholm.se, eller tala med någon av oss på ett möte. Betala därefter in avgiften på IPMS Stockholms plusgirokonto 306360-9, 100:- per år. Skriv ”Hylla” samt ditt namn, exempelvis ”Hylla Sven Svensson” när du gör inbetalningen.  Kolla din hemförsäkring vad som gäller vid förvaring i separat förråd då föreningen inte har någon egen försäkring.

Vi kommer att skicka ut påminnelser om inbetalning varje år till de som har hyllplats, och om betalning uteblir försöker vi söka kontakt med personen vars inbetalning saknas. Om en längre tid går utan att hyran betalas även efter att kontaktförsök gjorts förbehåller sig styrelsen rätten att avlägsna saker från hyllplatser vars avgift inte betalats.