Bli medlem


Hur blir man medlem i IPMS Stockholm?

Det enklaste är att sätta in medlemsavgiften på IPMS Stockholms Plusgirokonto 306360-9. Medlemsavgiften är för 2020 200 kronor per kalenderår för vuxna, 100 kronor för barn under 18 år.

När du betalar din medlemsavgift, glöm inte att skriva ditt namn och din e-postadress.

Om du har några frågor, kontakta föreningens kassör Kai-Mikael Jää-Aro via formuläret nedan.