Sida 1 av 1

Tarangus B 17-modeller.

Postat: 07 jan 2020, 14:35
av PederT
I byggbeskrivningen till Tarangus B 17-modell framgår att saxlänkarna till landställsbenen skall monteras åt höger resp vänster utåt.
Detta är fel! Enligt tillgänglig fotodokumenation är saxlänkarna monterade på VÄNSTER sida på bägge landställsbenen, detta sett i
flygplanets längdriktning framåt. Ovanstående för kännedom!

//Peder

Re: Tarangus B 17-modeller.

Postat: 02 feb 2020, 13:17
av PederT
Ytterligare för kännedom!
B 17C har en Piaggiomotor( Vector har en sådan i 1/48). den skar också ha en vänstergående piaggiopropeller.,
Vill man bygga en C, kan man slakta 2 st A motorkåpor och med hjälp av klistra, limma och spackla få till en C-kåpa.
Observera dock att C-kåpan ska vara 4mm längre än A-kåpan i skala 1/48.Denna förlängning sitter i bakkant
på kåpan framför kylklaffarna som, på foton, ser ut att vara något större bakåt än på A-kåpan.

Re: Tarangus B 17-modeller.

Postat: 19 mar 2021, 07:44
av PederT
Här får jag rätta mig beträffande C-kåpan.
Luftintagen är INTE längre än på A-kåpan.
Dessutom har Tarangus givit ut en C-kåpa som egen byggsats.
Dock, tycker jag att det är värt att kosta på sig Vectors motor, trots
Att det följer en motor med C-kåpan.