Styrelsen 2022


Jocke-1

Joakim Hultman

Styrelseordförande

”Jag byggde min första modell vid sex års ålder på köksbordet hemma hos farmor och farfar. Det var en Ju 87 Stuka, i skala 1/144 från Revell. Inte en del satt rakt, och cockpithuven blev helt täckt av lim. Jag har kvar den än idag.

Numera bygger jag det mesta, nästan uteslutande skala 1/72, med en viss tonvikt på pansarfordon. Mitt modellbygge har utvecklats enormt sedan jag 2004 blev medlem i IPMS, där jag fått många vänner och minnen för livet. Det är just de sociala aktiviteterna kring modellbyggandet som gör föreningen så givande, och det är något jag hoppas att vi i styrelsen kommer att fortsätta främja och utveckla.”

Niclas Tjäder

Vice ordförande

Mitt intresse för modellbygge väcktes tidigt i åren och var på sätt och vis kopplat till mitt stora intresse för historia, företrädesvis militärhistoria. I samband med min värnpliktstjänstgöring, vilken jag genomförde vid Kustjägarskolan, följt av andra åtagande inom Försvarsmakten och vidare civilt arbete, lades penslar och lim i byrålådan.

Under de senaste åren har intresset återigen väckts till liv,  med liv och lust har jag återupptaget denna trevliga fritidssyssla. Jag bygger företrädesvis skala 1:35 (alt. 54mm) figurer och fordon, men det händer att det smyger sig in andra skalor också. Helst blir det WWl & WWll, där mycket inspiration kommer från böcker och bilder som kan bidra med en historia. Men det finns många spännande idéer som jag på sikt vill realisera.

Mitt medlemskap i IPMS Stockholm kändes helt naturligt, där man får möjligheten att stifta nya bekantskaper och umgås med likasinnade som delar detta intresse. Eftersom hela livet är ett lärande är det extra givande att vara medlem i IPMS, där god kamratanda och stor villighet att dela med sig av erfarenheter och tekniker lyser som en ledstjärna hos medlemmarna.

Min förhoppning med min roll i styrelsen, är att verka för god kamratanda och föreningens utvecklande och utökat medlemskap.

Hans Fehrnström-2

Hans Fehrnström

Sekreterare

Har nästan alltid byggt olika modeller, även sysslat modelljärnväg, och båtmodeller i trä. Några korta uppehåll har det väl varit. En bakgrund i Flygvapnet som robotstridsledare och underrättelseofficer i reserven för väldigt många år sen. Är mest intresserad av att bygga diorama och samlingar med anknytning till Flygvapnet.

Kai-Mikael Jää-Aro

Kai-Mikael Jää-Aro

Kassör
Det gick fortare att bygga modeller när jag var yngre… Det blev dock ett abrupt stopp på byggandet när jag började gymnasiet och programmering kom att uppta min lediga tid – och sen också min arbetstid, men långt senare hittade en nyfiken son en obyggd modell som jag sparat (Airfix Ju 52/3m) och insisterade på att vi skulle sätta ihop den. Vi gjorde så och det kändes bra, så sen dess har jag haft ett större eller mindre antal modeller under bygge (även om inte så många blir klara så ofta).

Peter Reinders

Ledamot

Peter Reinders heter jag och är född 1965. jag har byggt modeller i hela mitt liv och inträdet i IPMS Stockholm har bara stärkt mitt intresse för denna hobby. Jag har inom styrelsen viljan att driva frågor som nyrekrytering av yngre personer samt att försöka att få in mer kvinnor i våran fina hobby. Det är av största vikt att vi får in nya yngre personer i hobbyn annars så riskerar den att dö ut. Jag får ofta frågan om vad jag bygger. Detta varierar med dagsformen så det blir allt från figurer till flygplan och rymdskepp till vanliga vattengående skepp. Jag bygger helt enkelt det som jag tycker är roligt.

Du kan kontakta styrelsen på e-post: styrelsen@ipmsstockholm.se