Månadsmöte juni 2018


Detta sista månadsmöte innan sommaruppehållet* omfattade inte mindre än två parallella tävlingar: dels som alltid Stans Modellbyggare, men också Fokker-utmaningen. Dock var det, i alla fall i relation till störtfloden modeller tidigare under våren, relativt få tävlande modeller, bara tretton stycken. Det kan vara så att Fokker-utmaningen jagat upp deltagarnas prestationsångest bortom alla gränser, av de ursprungliga sjutton var det bara fem som faktiskt lyckades få en Fokker Dr I färdig i tid till mötet. Å andra sidan var det inte mindre än två franskmärkta exemplar, vilket tilltalade den frankofila delen av föreningen.

* Vi kan nog räkna med mer eller mindre officiella byggmöten under sommaren, så alldeles uppehåll lär det inte bli. Det är ju också ett stort antal tävlingar under sommaren och hösten som är aktuella, framförallt ska vi inte glömma bort Ryssutmaningen på temat Italienskt.

Nå, låt oss nu först se de deltagande modellerna, med Fokkrarna inbladade bland allt annat:

1. Universal Carrier, Johannes Linder

2. J9 Seversky-Republic P35, Johannes Linder

3. Salute, Micke Vannestam

4. Lieber Johann, Mikael Byström

5. Fransk musketör, Olle Lindau

6. Spitfire Mk Vc, Jonas Nyström

7. Fokker Dr I, Jon Myhr Wahlén

8. Fokker Dr I, Aurora, Olle Lindau

9. Fokker Dr I, fransk, Olle Lindau

10. Fokker Dr I, Lasse Enfjord

11. Fokker Dr I, Micke Vannestam

12. Sovjetisk rullbana, pak 14, Göran Nordin

13. Fokker Dr I, Mats Eriksson

Vi hade också några verk utom tävlan:

Bland alla dessa Fokker Dr I, utsåg de närvarande Lasse Enfjords (nr 10) till den bästa och föreningens ordförande Joakim Hultman fäste Pour le Mérite runt hans hals till evärdelig ära.

Pour le Mérite

Medaljen fästes runt halsen och alla, oavsett rang, måste sedan göra honnör för den som bär medaljen.

Den kompletta röstlistan för alla modeller är:

Nummer Modell Byggare Poäng
10 Fokker Dr I Lasse Enfjord 57
4 Lieber Johann Mikael Byström 54
3 Salute Micke Vannestam 50
1 Universal Carrier Johannes Linder 47
7 Fokker Dr I Jon Myhr Wahlén 46
9 Fokker Dr I, fransk Olle Lindau 46
2 J9 Seversky-Republic P35 Johannes Linder 44
6 Spitfire Mk Vc Jonas Nyström 40
11 Fokker Dr I Micke Vannestam 40
8 Fokker Dr I, Aurora Olle Lindau 35
5 Fransk musketör Olle Lindau 31
12 Sovjetisk rullbana, pak 14 Göran Nordin 31
13 Fokker Dr I Mats Eriksson 31

I totalställningen är Hans fortfarande ohotad i toppen och med få relativa rörelser i resten av fältet, men så här i halvtid kan vi göra några statistikobservationer: Ingen har ännu deltagit med någon motorcykel. Jonas har gått om Joakim i deras interna tävlan. Den bästa snittpoängen per modell står Peter Olsson för med 52.5; Hans Fehrnström har deltagit med flest modeller, 27, vilket är nästan en fjärdedel av alla deltagande modeller; Lasse Enfjord har den bästa snittpoängen för en enstaka modell med 4.00 för sin Walrus.

Namn Totalpoäng
Hans Fehrnström 1055
Jon Myhr Wahlén 665
Olle Lindau 566
Johannes Linder 446
Micke Vannestam 438
Mikael Byström 243
Mats Eriksson 229
Berndt Sonelius 218
Lasse Enfjord 207
Peter Reinders 143
Mats Stråhle 125
Ylva Reinders 117
Jonas Nyström 113
Peter Olsson 105
Joakim Hultman 80
Villy Karlsson 73
Patrik Hurtig 28