Ulf Lundbergs japanese ships


Jag är en typisk ”återfallsförbrytare” som byggde modell som grabb på 70-talet. På den tiden byggde jag allt möjligt men nu bygger jag nästan uteslutande fartyg i skala 1:350. Jag är också huvuddomare på 08-OPEN.

Allt i skala 1/350 om inte annat anges.

I built models as a kid during the seventies. At that time I built everything, since 2001 I’ve built almost exclusively ships. I’m also the head judge at 08-OPEN.

All models are in scale 1:350 unless otherwise stated.

TAKAO.

DSC_0006

Färdigställd 7e oktober 2009 kl 0120

I den där tjocka boken om krigsfartyg, som jag lånade om och om igen på stadsbiblioteket när jag var grabb, fanns ett foto på Takao och en målning av syrran Chokai. Inga andra fartyg såg så koola ut. När Aoshima äntligen gav ut henne tvekade jag inte en sekund. Master scratchbyggdes, medelsvåra artilleriet är av resin och fotoetsen kommer från GMM. Jag bakdaterade henne till hennes utseende från striderna kring Cuadalcanal 1942, då japanerna visade jänkarna hur nattstrid till sjöss går till. Hon vann ”Best in Show” vid Modell Göteborg 2010.

I’ll never forget those pictures of Takao and Chokai in that thick book about warships that that I borrowed from the Stockholm Public Library time after time again as a kid. No other ships looked so kool…

I supplemented Aoshimas kit with scratchbuilt masts, resin 12cm guns and PE from GMM. I finished her 0120hrs on the 7th October 2009

 

YAHAGI

dsc_0022

Lätt japansk kryssareav Aganoklassen. Aganoklassen syfte var att vara flottiljledare för jagarflottiljer, därav den kraftiga torpedbeväpningen och det relativt lätta artilleriet. Yahagi sjösattes den 25 okt 1942, togs i tjänst den 29 dec 1943. Hennes operativa liv blev kort men intensivt. Hon deltog i slagen vid Marianerna, i Filippinska sjön, i Leytebukten och sänktes den 7 apr 1945 när hon eskorterade slagskeppet Yamato på hennes sista uppdrag. Byggsatsen från Hasegawa är utmärkt. Hasegawa gör även tre fotoetssatser till henne, varav jag använt två. Fotoetssatserna håller också mycket hög kvalitet men är svårarbetade. De är så klena att delarna lätt deformeras när man skär loss dem. Övre delarna av masterna är egentillverkade av pianotråd och riggtråden är fisklina. Modellen färdigställdes i juni 2010.

This light cruiser of the Agano class had a short but intensive career. She took part in the battles of the Marianas, the Philippine sea, the Leyte Gulf and was sunk on April 7th 1945 while escorting the Yamato on her last mission. The kit from Hasegawa is excellent and I used two of the three PE sets they issue. The upper parts of the masts are scratch built and rigged with fishing line. I finished her in June 2010.

dsc_0074 dsc_0073 dsc_0072 dsc_0062dsc_0061 dsc_0055 dsc_0054 dsc_0051dsc_0001

 

SUZUTSUKI

dsc_0116

Japansk jagare av Akizukiklassen. Suzutsuki eskorterade slagskeppet Yamato på hennes sista uppdrag då hon skadades svårt men tog sig hem för egen maskin. Byggsatsen är tillverkad av Monochrome och håller hög kvalitet. Bl.a är skrovet i ett stycke vilket underlättade. Jag byggde henne i stort sett ur lådan men bytte ut delar av masterna mot pianotråd och tog 25mm luftvärnspjäserna från Hasegawas utrustningssats. Radar, kabelrullar och mantåg är fotoets från Gold Medal Models.

This Akizuki class destroyer escorted the Yamato on her last mission. She was badly damaged but reached port under her own power. The Kit is from Monocrome and of high quality. I built her mainly out of the box, but scratch built the upper parts of the masts and added PE from GMM.

 dsc_0114 dsc_0119 dsc_0120 dsc_0125

 

 

I-400

dsc_0084

En väldetaljerad och lättbyggd byggsats i skala 1:350 från Tamiya. Tre av dessa flygplansbärande ubåtar byggdes. Syftet var att bomba Panamakanalens slussar.Japan kapitulerade innan de hann utföra uppdraget och USA övertog ubåten. I samband med att amerikanerna sanerade ubåten avlägsnades tjugofem hinkar döda råttor ur skrovet. Det ger en vink om levnadsförhållandena ombord. Modellen färdigställd den 28 februari 2010.

A nice kit form Tamiya. Japan built three of those aircraft carrying subs, that were designed to bomb the Panama Canal. Japan surrendered before they could accomplish their mission and the US-Navy took over the subs. Their design is said to have inspired later US-subs.

dsc_80 dsc_86 dsc_0087 dsc_0099 dsc_0102 dsc_0108 dsc_0109

 

 

dsc_0009

I-58

En typisk stor japansk ubåt med katapult och hangar för spaningsflygplan, avsedd för Stilla havets vidder. Den 30 juli 1945 sänkte hon kryssaren USS Indianapolis. Som den enda i sin klass av tre överlevde hon kriget. Byggsatsen är från AFVclub är trevlig, lättbygd och detaljerad med tillverkarens fotoets. Antennen är egentillverkad. Modellen färdigställd den 8 juli 2010.

A nice kit from AFVclub depicting a typical large japanese sub, designed for the wast pacific and thus equipped with a spotting aircraft. I finished her July 8th 2010.

dsc_0016dsc_0015 dsc_0005 dsc_0004 dsc_0003

 

 

DEN JAPANSKA ESKADERN.

När jag byggt ett par japanska fartyg, upptäckte jag att intrycket av en modell förstärks om den står bredvid en relaterad modell. Det ledde till att jag fortsatte att bygga japanska fartyg tills eskadern bestod av två kryssare, två jagare och två ubåtar och på så vis blev den japanska eskadern den första tematiska modellsamling jag byggde. Sedan dess har jag modellens plats i en samling i åtanke varje jag bygger en ny modell.

After building two japanese ships I discovered, that the impression a model makes becomes greater when it’s placed next to a related model. This led to my building more japanese ships, which resulted in my first thematic collection of models. Since then I always consider the place of the model in a collection, when I build a new model.

 

 

DSC_0021 DSC_0031

 

 

If you would like to get in touch with me, please leave a message here.