Dioramainspiration Framom


Det här är det första inlägget i en serie av tre för att ge dig idéer för dioramabyggen som avbildar delar av det svenska flygbassystemet som användes på 60- och 70-talen, Bas 60. Syftet är att visa på den stora mängd utrustning som kan avbildas och att initiera  intresse hos hugade dioramabyggare. Undertecknad är ingen expert inom basområdet, men har ett stort intresse sen den tid jag var underrättelseofficer på Fält 56 Eskilstuna/Kjula. För den som vill veta mer om just Bas 60-systemet rekommenderas FHT Flygbassystemet BAS 60. I boken Svenska Flygbaser (Flyghistorisk Revy, redaktion Lennart Andersson) kan du fördjupa dig i utvecklingen, utbyggnad och verksamhet.

Flygvapnets (FV) förkortning Framom står för Främre klargöringsområde. Framom kan man säga var jaktflygplanens område för snabb tankning och laddning mellan uppdragen. Där kunde också jakten stå i  beredskap i väntan på startorder. Nu beskriver jag 60- 70-talet med en uppdelning mellan jakt-, attack- och spaningsflygplan och baserna som var uppdelade på samma sätt för att serva de olika flygslagen. Attack och spaningsflyg passerade normalt bara Framom på väg till banändan.

 

 
Framom såg mycket olika ut på olika baser vilket ger dig som dioramabyggare frihet i utformning av ditt diorama. I absoluta närheten av startbanan var det givetvis öppen terräng men det fanns Framom som hade uppvuxen skog till skydd och skyl. I bilderna ovan har samtliga uppställningsplatser något som kallas Törebodabågar. Man kan utelämna dessa helt eller bara göra en eller två st om man vill prova att scratchbygga dessa.

I detta första inlägg så tar jag inte upp all flyttbar utrustning som kunde finnas på en flygplanplats utan viss utrustning tar jag upp senare i mina inlägg om Bakom och Uom.

 

Törebodabågar


Vill du ha med en eller flera Törebodabågar blir det till att scratchbygga. Tyvärr finns det (ännu) ingen byggsats men det finns en ritning med måtten i skala 1:72 gjord av Gunnar Johannesson. Se IPMS Uppsala hemsida https://ipmsuppsala.se/referensmaterial/torebodabagar/  Förutom bågarna som nog bäst görs i tunn plywood är det en ganska enkel konstruktion  som kan klaras av med olika profiler från t. ex. Evergreen och tak från modelljärnvägsvärlden. Det finns många bilder på nätet som ger bra uppfattning om detaljerna på Törebodabågarna. Det ska även till lite skåp/dosor för el och samband vid Framom.

Rulltankar på brygga
Vid uppställningsplatserna fanns det en brygga med FV rulltankar och antalet verkar variera något. Utifrån gamla bilder verkar 4 st ha varit vanligt till 35-systemet. Har sett 6 st på transportplatta och för AJ37 i Bakom. På bilderna nedan syns bryggan och måtten på rulltanken samt flera detaljer. (Mätstickan har 10 cm indelning.)

   
   
   
Rulltanksläp 801 finns i skala 1:72 hos Rebell Hobby, men behöver man flera rulltankar för ett Framom så är det läge att gjuta själv i resin. Just rulltankar var min första bekantskap med resingjutning och det var inte alls så svårt som jag trodde. Här kan du läsa om mina första steg inom området.

Pugg
Vid varje uppställningsplats fanns det ett Pumpaggregat 584, Pugg, för snabb trycktankning av flygplanen. Puggen finns som modell  i 1:72 i set med rulltank på hjul hos Rebell Hobby och det är nog enklast att köpa den som modell.

   

Startaggregat
Här blir man helt utlämnad till eget scratchbygge men startaggregaten är kantiga lådor som man ganska lätt kan få till med profiler, skivor, tubplåt och metalltråd i olika dimensioner. Största problemet är att hitta hjul som någorlunda liknar förebilden. Man får nöja sig med ”good enough” när man letat upp hjul som har rätt dimension.

Nästa sak att tänka på är att startaggregatet, eller staggen som förkortningen lyder, ska passa med den flygplantyp man ska ha i Framom. För J29 planen så användes initialt olika typer av batterikärror. Jag har inte koll på de officiella benämningarna utan lägger bara ut bilder på de tre jag hittat för J29. Den låga svartgula batterikärran på högra bilden användes till ett flertal flygplantyper. Den finns också i en rödgul version.

Det skulle glädja mig om någon vill börja gräva i arkiven efter beskrivningar och ritningar på de två första. Den tredje kärran med mätstickan på undre bildraden finns på F10 Museum.

 
   
Vill man ha med 32- och 35-flygplan som jakt i Framom så finns det två olika startaggregat att bygga. Det första användes även till J29. Har inga bilder på vad som användes  till J34? Någon som vet? Den första staggen har benämningen 703 och finns på flera museer. Finns i två versioner då den modifierades mot slutet. Det finns en walk around på Stagg 703 som står på Flygvapen Museum (FVM).

   
Startaggregat 102 A/B (olika versioner) som användes för 32 och 35 har jag inte hittat på något museum så du får nöja dig med bild från arkivet på FVM. Det finns översiktsritningar på FVM om du vill scratcha denna kraftvagn.


Tänker du dig ett diorama med 37-systemet så finns det en hel serie med Beredskapsaggregat 745 från A till G. Att dessa heter beredskapsaggregat eller braggar beror på att de även inkluderar AC-utrustning för temperering av 37-systemets elektronik. Kommer lite bilder på dessa braggar i inlägget om Bakom.

Vagnar för jaktrobotar och akanammunition
Här börjar det bli riktigt svårt med underlag och dioramabyggaren lämnas med ”stor artistisk frihet”. I ärlighetens namn ska sägas att jag inte gjort några större ansträngningar till djupdykningar i arkiv efter bilder och ritningar. Det finns en oändlig mängd bilder på flygplan men Ground Support Equipment (GSE) finns inte med som sökbegrepp på dessa bilder utan det blir mer en slump att man hittar GSE på flygplanbilder. Jag har också noterat att denna typ av ”enklare” utrustning ofta tillverkades eller modifierades lokalt på respektive flottilj.

   

Splitterskydd 6
Vid flera baser så fanns det ett enkel t skydd för klargöringspersonalen i närheten av Framom, Splitterskydd 6. Det är en ganska enkel konstruktion att scratchbygga. Skyddet rymmer 6 st soldater och troligen placerade man bara ett skydd intill varje klargöringsplats. Splitterskydd 6 finns att beskåda vid Aeroseum, Göteborg och Smålands Militärhistoriska Centrum, Delary.

   

Basls
Vid flygbaserna fanns det en Luftbevakningsstation, Ls m/56, som inte skiljde sig åt från övriga Ls, i mer än ett hänseende. Basls hade en extra speciell telefon med förbindelse till basens Kommandocentral, Kc där den sekund- och minutoperativa ledningen av basen skedde. Basls rapporterade alla startande och landande flygplan på denna direktförbindelse.
Om man inkluderar ett Basls i ett Framom-diorama gäller det att bildligt skapa ett avstånd då Basls placerades så man hade god uppsikt över banan och inte intill Framom. Det finns Ls att studera vid flera museer, bl a Ängelholms Flygmuseum och F11 Museum. Vid Ängelholms Flygmuseum kan du se den utrustning som fanns i tornet.
Den trekantiga masten till tornet skulle kunna göras som perfekt modell med lödning av mässingstråd. Lite för avancerat för undertecknad men det finns ”räcken” från Plastruct som gör det betydligt enklare att skapa en trekantig mast som är ”good enough”.

   
När jag är inne på Basls och dess förbindelse till Kc kan jag inte låta bli att ta med interiörbilder från Kc vid Ängelholms och F15 Museum. Hit gick alltså Basls förbindelse, förutom den vanliga till Luftförsvarsgruppcentral, Lgc.

 

TLF-kärra
Det skedde en kontinuerlig utveckling av verksamheten vid Bas 60 och trafikledare med uppsikt över basen fick en egen vagn att husera i. Vagnen hade radio, pejl, trådsamband samt manöverfunktioner för banbelysning och utrullningshinder. Den skulle jag nästan kalla det perfekta scratchbyggeobjektet med sina raka och rätvinkliga sidor. Här gäller det också att skapa ett bildligt avstånd från Framom precis som med Basls. Nedre bildraden visar lite detaljer av draganordning, pejlantennen och lådorna på taket.

   

   

Värnkanoner
Vid de flesta baserna fanns det kanoner i befästa värn. Ofta nära Framom vid de två banändarna. Värnkanonerna kom från tornen på stridsvagnar som blivit omoderna. Enklast är att ta kanonen från t ex en Stridsvagn m/41 med 37 mm kanon. Tycker man det känns lite olustigt att slakta en stridsvagnsmodell kan man göra en version där skyddet över kanonen inte tagits bort. Det var ju ändå bara vid riktigt stora krigsförbandsövningar som hela skyddet av basen övades med hemvärn och luftvärnsförband.
   

Det fanns en del andra objekt  i Framom som jag tar upp i mitt inlägg om Bakom för att detta inlägg inte ska bli för långt. T ex tankfordon, bogserfordon, fordon för persontransport, gastuber, mm.

Jaktflygplanen med robotar, kapslar, akanammunition och stegar tror jag inte du behöver någon bildinspiration till. Ett av de största problemen med att bygga flygdiorama är bristen på lämpliga flygsoldater i 1:72. Det finns lite piloter men inte så mycket mer. Man får leta bland alla tillverkare av 1:72 figurer i aktuell tidsperiod och plocka lite här och där.