Regeländringar inför 2012


opinion_1286362268

Vi har inför årets Modellexpo 08 Open gjort två regeländringar:

I kategorin ”scratchbyggda modeller (S)”, som också innefattar vacuumformade modeller och omfattande konverteringar, har vi tagit bort bedömningskriteriet ”svårighetsgrad”.

Vi tycker att ”svårighetsgrad” är ett alltför svårdefinierat och undflyende begrepp för att vi kunna bedömas rättvist.

Eftersom kategorin scratch inte kan slås ihop med någon annan kategori och scratchbyggda modeller därmed tävlar mot andra scratchbyggda eller omfattande konverteringar, tycker vi inte att en svårighetsbedömning tillför något.

För konverteringar gäller att byggaren på specifikationen måste ange, vad som är gjort med byggsatsen, så att vi kan se om den platsar att tävla i kategorin.

Vi har infört en ny kategori som heter ”Fabriksbygda modeller (Z)”.

Här tävlar modeller som är köpta färdigbyggda och målade och som byggaren sedan kan ha valt att förbättra.

I denna kategori bedöms endast ”helhetsintryck” och ”detaljintryck”.

Eftersom modellen är byggd och målad på fabriken bedömer vi inte ”byggteknik” och ”målning och finish”

Vi introducerar denna nya kategori eftersom vi vill öppna för fabriksbyggda modeller som byggare arbetat vidare med. Tidigare har de ställts ut utom tävlan (till byggarens besvikelse) eftersom vi inte kunnat se hur de skulle bedömas rättvist gentemot vanliga byggen.

Vi inför denna kategori på prov i år och hoppas att ni som deltar i kategorin, kommer med synpunkter på hur ni tycker att det fungerar.

Ulf Lundberg
Huvuddomare