Infosidor Modellexpo 08-Open 2014 Arkiv


Här är samlat de infosidor som togs fram till 08 Open 2014, mest för att då kan vi återanvända en del för 2015 och för att få ett samlat material under ”tidigare tävlingar”.

Modellexpo 08-Open 2014

open

Modellexpo 08-Open 2014

Årets modellevenemang

IPMS Stockholm arrangerar Modellexpo 08-Open 2014 5-6 april, 2014. Med över 30 års tradition är Modellexpo 08-Open ett av de största evenemangen i sitt slag i Sverige och ett av de viktigaste i Norden. Modellexpo 08-Open är mycket mer än en tävling, där finns också handlare, workshops, föredrag, café Shake’n’Bake och inte minst en mängd modellbyggare. Vi har också ett antal specialutställningar.

Program (preliminära tider)

Lördagen 5 april

 • 10:00–11:30 Inlämning av modeller
 • 12:00–16:00 Utställning och bedömning
 • 12:00–13:15 Föredrag Sven Young ”Modelling Master Class”
 • 13:30–15:30 Föredrag Mig Jimenez ”Modelling Master Class”
 • 15:00–16:00 Föredrag Per Iko, ”Flygplan för Finland – monterade i Sverige” (Obs! Överlapp5
 • ca. 19 Gemensam middag på Hong Thai.  Thaibuffé à 250 SEK, bindande anmälan till 08-open@ipmsstockholm.se senast 2014-04-01.

Söndagen den 6 april

 • 09:00–10:00 Årsmöte IPMS Sverige
 • 10:00–15:00 Utställning
 • 10:00–11:15 Föredrag Sven Young ”Modelling Master Class”
 • 11:30–15:00 Föredrag Mig Jimenez ”Modelling Master Class”
 • 15:00 (cirka) Prisutdelningsceremoni
 • 16:00–17:00 Utställningen bryts

Öppet för allmänheten: lördag 12:00–16:00 och söndag 10:00–15:00.

Inträde 50:-, IPMS-medlemmar och barn upp till 15 år går in gratis. Utställare och funktionärer behöver givetvis inte betala någon separat entréavgift.

Föredrag 50 :-/dag.  OBS! Endast ett begränsat antal biljetter finns till föredragen.

Kontakt

Kontakta evenemangsledningen på 08-open@ipmsstockholm.se
—————————————————————————————————–

För tävlingsdeltagare

Allmänt
Alla är inbjudna att deltaga i tävlingen, inte bara IPMS-medlemmar.

Anmälan
För att kunna delta i tävlingen måste du först anmäla dig och dina modeller via denna anmälningsblankett.

Fyll i anmälningsblanketten för varje modell du tänker ställa ut. Anmäl gärna för många modeller om du är osäker på hur många modeller du hinner få färdigt. Det kostar inget att anmäla för många modeller men det går inte att anmäla modeller på plats!

Anmälan skall vara inlämnad senast fredag den 28 marsEfteranmälning på plats accepteras ej.

Anmälningsavgift: Samtidigt med anmälan skall anmälningsavgiften inbetalas till IPMS Stockholms Plusgirokonto 306360-9. Skriv 08-Open 2014 och ditt namn i meddelandefältet. Vid sen inbetalning skall Plusgirokvitto (eller motsvarande) kunna uppvisas vid incheckningen.

Anmälningsavgiften är (oavsett antal modeller):

Medlem i IPMS

 • Senior: 70 kr
 • Ungdom t.o.m det år du fyller 17: 40 kr
 • Junior t.o.m. det år du fyller 14: gratis

Ej medlem i IPMS

 • Senior: 140 kr
 • Ungdom t.o.m det år du fyller 17: 80 kr
 • Junior t.o.m. det år du fyller 14: gratis

Inlämning
Modeller ska inlämnas lördagen 5 april, klockan 10:00–11:30.
Vänta inte till sista ögonblicket med att lämna in modellerna, utan kom i god tid!

Brytning av utställningen
Ingen modell får avlägsnas före klockan 15:30 söndagen den 6 april. Modellerna måste dock avlägsnas snarast möjligt efter utställningens stängning samma dag (efter klockan 16:00).

Årets temaklass: Afrika

Specialutställningar
Den som inte vill tävla kan istället ställa ut sina modeller i någon av våra specialutställningar.

Domare sökes!
Du som känner att Du vill ställa upp som domare eller gå som ”domarlärling” på 08-Open kontakta vår domarkommitté genom:

Ulf Lundberg
Mobil 073-9928165
ulflundberg@primacom.net

Anmäl Dig nu
Du som har deltagit vid, eller besökt, några tidigare Open och är någorlunda förtrogen med hur det går till är välkommen att anmäla dig som domare. Dessutom måste du kunna vara beredd att ta en diskussion med modellbyggande kolleger kring bedömningar.
Som domare är det inget hinder att deltaga i tävlingen, men du får givetvis inte döma i de klasser där du själv tävlar.

Mer tävlingsinformation
Observera att när du fyller i anmälningsformuläret  så beskriver du modellen, du anmäler den alltså inte till en viss klass. Klassindelningen görs av sekretariatet när alla tävlande modeller har checkats in.
En klass är uppdelad i fyra egenskaper:

1. Kategori beskriver vad förebilden är:
A -för Flyg
B – för Militära fordon
C – för Civila fordon
D – för Båtar och Fartyg
F – för Figurer
H – för Helikopter
P – för Artilleripjäser (icke självgående)
Q – för Årets tema, som är ”Afrika”
R – för Formelbilar
S – för Scratch
T – för Temasamlingar
U – för Ubåtar
V – för Varelser ur sagans, teaterns och filmens värld.
X – för Diorama (alla typer)
Y – för Vignetter
Z –  för fabriksbyggda modeller.
Ö –  för Övriga modeller (hästar, fåglar, hus, rymdskepp etc)

2. För Skala anges skalan (t.ex. 1/144), för figurer kan alternativt höjden i millimeter anges.

3. För Finfördelning anges en av följande egenskaper:

För Kategori A (Flyg):

 • Jet (även raketdrivna flygplan)
 • Propeller (även segel- och glidflygplan. Blandat jet och propeller räknas som propeller)
 • Ange antal motorer.

För Kategori B (Militära fordon):

 • Soft-skin (ej helpansrade fordon)
 • Hard-skin (helpansrade fordon)
 • Ange om det är ett bandfordon, eller hjulfordon eller en halvbandare.

För Kategori C (Civila fordon):

 • Personbil (alla sorter även pick-uper och tävlingsbilar med täckta hjul)
 • Lastbil (även släpfordon, trailers, bussar, arbetsfordon och dylikt)
 • Motorcykel (alla typer)

För Kategori D (Båtar och Fartyg):

 • Segelbåt (även roddbåtar)
 • Motorbåt (huvudsakliga framdrivningssättet räknas)

I övriga kategorier behöver ej någon Finfördelning anges.

4. Observera: Under Förebild skall du ange vad modellen har för förebild (t.ex. Messerschmitt Me-109 G-6) och vad för nationalitet (t.ex. finsk ) och vilket år som den avser (t.ex. 1944).

Dessa uppgifter kan ligga till grund för ytterligare finfördelning som göras av tävlingssekretariatet vid behov.

Fyll i information om förebilden och modellen. Skriv för publiken. Ge alltid information om förebildens nationalitet, och årtal. För mycket ovanliga förebilder bör du även ange vad det faktiskt är för något. Det har ju t.ex. hänt tidigare att någon obskyr pansarmodell blivit klassad som en modell av något underligt experimentflygplan…

Juniorer & Ungdomar
För de yngre deltagarna finns det möjlighet att ställa upp i en Ungdomsklass (tom det år du fyller 17) eller Juniorklass (tom det år du fyller 14). Detta innebär att modellen kommer att bedömas tillsammans med andra modeller byggd av jämnåriga byggare. Om man hellre vill tävla med seniorerna får man förstås göra det. Genom att sätta kryss i rutan ”Ungdom” eller ”Junior” på modellspecifikationen talar du om att modellen ska vara med i någon av dessa åldersklasser

OBS! Dessa klasser är normalt inte uppdelade i kategorier som seniorklasserna. Det finns vanligtvis bara en Junior-, respektive Ungdomsklass och alla typer av modeller i dessa klasser tävlar mot varandra oavsett typ. Om du byggt tre modeller men bara vill tävla i ungdomsklassen med en av dem så går det förstås utmärkt. Markera bara rätt ruta i anmälningsformuläret.

Bedömning och premiering.

Bedömningen sker av modellbyggare och varje klass döms av två domare.

Följande kriterier bedöms:

 1. Helhetsintryck
 2. Byggteknik.
 3. Detaljeringsnoggrannhet.
 4. Målning och Finish

För Diorama bedöms även Idé & Komposition.
Tema bedöms enligt Idé, Bygge, Presentation.
Fabriksbyggda bedöms avseende Helhetsintryck och Detaljeringsnoggrannhet

I varje klass utses en vinnare (klassegrare), dessutom delas utmärkelserna Särskilt Hedersomnämnande och Hedersomnämnande ut. Gränserna för dessa avgörs av huvuddomaren/domarkollegiet

Specialtävling

”Connecticut Yankee in King Gustav’s Court Trophy”

Från våra vänner på andra sidan Atlanten, Barry Davidoff och hans modellförening, föreligger ett initiativ för att främja modellbyggandet i allmänhet, amerikanska förebilder med svensk anknytning i synnerhet samt för att knyta band kontinenterna emellan. Trofén heter ”Connecticut Yankee in King Gustav’s Court Trophy” efter Mark Twains bok, och är ett vandringspris att delas ut varje år på 08-Open.

Reglerna är följande: modellen skall ha en amerikansk förebild med svensk anknytning. Den kan vara en sak eller en person som tillverkats, konstruerats eller fötts i USA men använts av eller i, eller verkat i Sverige, eller har stark anknytning till Sverige genom historien eller nutida händelser.

—————————————————————————————————–

Regler och Principer

Reglernas grundstenar:

Regelverket för en modelltävling består i princip av tre sinsemellan oberoende grundstenar:

 1. Regler för klassning samt behöriga modeller
 2. Bedömningskriterier och poängsättning
 3. Premiering.

Våra principer:

Principerna presenteras utan rangordning:

 1. Vi bedömer det synliga resultatet.
 2. Modellens egenskaper avgör klassningen
 3. 08-Open ska vara en tävling öppen för alla modellbyggare.
 4. Alla modeller bedöms. Resultatet publiceras.
 5. Likt ska tävla mot likt.
 6. Reglerna ska fungera oavsett tävlingens storlek.
 7. Klasserna ska vara av hanterlig storlek för domarna.
 8. Reglerna ska “tåla” framtida förändringar i modellutbudet/marknaden.

Kommentarer till principerna:

Målet är att grundreglerna ska hantera majoriteten av modellerna med undantag för ett fåtal kategorier där man vill ge möjlighet att premiera särskilda egenskaper, detta gäller kategorierna Tema, Diorama och Fabriksbyggda modeller..

  1.      Vi bedömer det synliga resultatet.

Vi tar inte hänsyn till nedlagt arbete, svårighet eller kvalitet på byggsatsen.

  2.      Modellens egenskaper avgör klassningen.

Vi tar bort byggmetod. Dagens modeller innehåller mer och mer både fotoets och resindelar och det är i praktiken omöjligt att definiera vad som är tillåtet att ha med eller ej.  Detta leder till att klasser måste finfördelas på fler kriterier än idag för att de ska vara hanterliga. Vi kommer att få kategorier med fler modeller än tidigare så vi måste vara beredda på att kunna göra ytterligare finfördelning. Vi har angivit riktlinjer för finfördelning som får tillämpas från fall till fall.

  3.      08-Open ska vara en tävling öppen för alla modellbyggare.

Tävlingen 08-Open är öppen för alla modellbyggare och alla sorters modeller.

Vi har under regelarbetet även övervägt att ha någon slags ”mästarklass” där man måste kvalificera in genom tidigare resultat. En sådan klass skulle kunna ha ett eget regel- och bedömningssystem. Vi har tills vidare inte gått vidare med denna idé eftersom vi inte tror att det finns tillräckligt stort underlag för ytterligare uppdelning av befintliga klasser.

  4.      Alla modeller bedöms. Resultatet för alla modeller publiceras.

Alla modeller skall bedömas enligt de kriterier som fastläggs. Resultatet protokollförs och publiceras. Vi anser att det ligger en styrka i att alla modeller får en enhetlig bedömning.

Det har erfarenhetsmässigt visat sig att modeller som vid en första anblick inte är så framträdande kan växa vid en noggrannare bedömning. Resultatet skall publiceras i sin helhet.

  5.      Likt ska tävla mot likt.

Vår grundtanke är att man inom en klass skall tävla mot jämförbara objekt.

Historiskt har helikoptrar och artilleripjäser ibland tvingats att slås samman med flyg resp. mil fordon vilket varit mindre bra. Vi har infört några nya kategorier, Helikopter, Artilleri, Formelbil, Ubåt, Vignette, Scratch.

Scratchkategorin har skapats för att ge möjlighet för de som vill skapa egna modeller, bygga vacuumformade eller göra väldigt stora konverteringar.

  6.      Reglerna ska fungera oavsett tävlingens storlek.

Vi har kompletterat med riktlinjer för ytterligare finfördelning av klasserna.

En begränsande faktor med detta regelverk är antalet domare, så om antalet modeller skulle bli väldigt mycket större så får vi problem. Genom att vi kräver föranmälning får vi en viss kontroll i tid så att vi kan vidta åtgärder. Vi bedriver också aktivt utbildning av domare inom föreningen.

  7.      Klasserna ska vara av hanterlig storlek för domarna.

Vårt mål är att en klass skall omfatta upp till 20 modeller. Vi har gjort det möjligt för tävlingsledningen att göra en finfördelning på ytterligare kriterier. Vi strävar efter att likt ska tävla mot likt och att undvika finfördelade klasser med bara en modell.

  8.      Reglerna ska “tåla” framtida förändringar i modellutbudet/marknaden.

Vi har tagit bort kravet på byggmaterial av plast.

Modellen skall vara ett resultat av byggarens arbete och det skall gå ett bedöma enligt bedömningskriterierna. Undantaget utgörs av kategorin Fabriksbyggda modeller (Z) där byggaren ges möjlighet att ställa ut med förbättrade ”die-cast”.

Övrigt.

Återanvändning.

Vi tillåter återanvändning av tidigare premierade modeller i betydligt större grad än tidigare. En premierad modell kan återanvändas vid ett senare tillfälle i en annan kategori. Så teoretiskt kan man t.ex. nyttja samma pansarmodell i klasserna pansar, tema, vignette och diorama eftersom man har olika bedömningskriterier eller fler objekt i respektive kategori.

Klasser
En klass är uppdelad i fyra egenskaper:

1. Kategori beskriver vad förebilden är:
A för Flyg
B för Militära fordon
C för Civila fordon
D för Båtar och Fartyg
F för Figurer
H för Helikopter
P för Artilleripjäser (icke självgående)
Q för Årets tema
R för Formelbilar
S för Scratch
T för Temasamlingar
U för Ubåtar
V för Varelser ur sagans, teaterns och filmens värld.
X för Diorama (alla typer)
Y för Vignetter
Z för fabriksbyggda modeller.
Ö för Övriga modeller (hästar, fåglar, hus, rymdskepp etc)

 2. För Skala anges skalan (t.ex. 1/144), för figurer kan alternativt höjden i millimeter anges.

 3. För Finfördelning anges en av följande egenskaper:

För Kategori A (Flyg):

 • Jet (även raketdrivna flygplan)
 • Propeller (även segel- och glidflygplan. Blandat jet och propeller räknas som propeller)
 • Ange antal motorer.

För Kategori B (Militära fordon):

 • Soft-skin (ej helpansrade fordon)
 • Hard-skin (helpansrade fordon)
 • Ange om det är ett bandfordon, eller hjulfordon eller en halvbandare.

För Kategori C (Civila fordon):

 • Personbil (alla sorter även pick-uper och tävlingsbilar med täckta hjul)
 • Lastbil (även släpfordon, trailers, bussar, arbetsfordon och dylikt)
 • Motorcykel (alla typer)

För Kategori D (Båtar och Fartyg):

 • Segelbåt (även roddbåtar)
 • Motorbåt (huvudsakliga framdrivningssättet räknas)

I övriga kategorier behöver ej någon Finfördelning anges.

 4. Observera: Under Förebild skall du ange vad modellen har för förebild (t.ex. Messerschmitt Me-109 G-6) och vad för nationalitet (t.ex. finsk ) och vilket år som den avser (t.ex. 1944).

Dessa uppgifter kan ligga till grund för ytterligare finfördelning som göras av tävlingssekretariatet vid behov.

Fyll i information om förebilden och modellen. Skriv för publiken. Ge alltid information om förebildens nationalitet, och årtal. För mycket ovanliga förebilder bör du även ange vad det faktiskt är för något. Det har ju t.ex. hänt tidigare att någon obskyr pansarmodell blivit klassad som en modell av något underligt experimentflygplan…

Juniorer & Ungdomar
För de yngre deltagarna finns det möjlighet att ställa upp i en Ungdomsklass (tom det år du fyller 17) eller Juniorklass (tom det år du fyller 14). Detta innebär att modellen kommer att bedömas tillsammans med andra modeller byggd av jämnåriga byggare. Om man hellre vill tävla med seniorerna får man förstås göra det. Genom att sätta kryss i rutan ”Ungdom” eller ”Junior” på modellspecifikationen talar du om att modellen ska vara med i någon av dessa åldersklasser

OBS! Dessa klasser är normalt inte uppdelade i kategorier som seniorklasserna. Det finns vanligtvis bara en Junior-, respektive Ungdomsklass och alla typer av modeller i dessa klasser tävlar mot varandra oavsett typ. Om du byggt tre modeller men bara vill tävla i ungdomsklassen med en av dem så går det förstås utmärkt. Markera bara rätt ruta i modellspecifikationen.

Storlek på klasser.

Kategorierna är fasta. Detta innebär att minimum antal modeller i en kategori är en. Om vi bara har en modell i en kategori så bedöms den och blir automatiskt klassegrare. Sannolikheten för att detta skulle ske är liten men kan ju förekomma i någon av de mer ”udda” kategorierna.

Kategorier och bedömning

Observera: För kategorierna Diorama, Temasamling och Fabriksbyggda gäller särskilda bedömningsregler (se sist i detta avsnitt).

Kategori: A, B, C, D, F, H, P, Q, R, V, U, V, Y , X och Ö

Utgångsläget är en byggsats, injektionsgjuten eller av annan typ, såsom multimedia, high-tech, resin eller delvis vacuumformad. Helt vacuumformade modeller samt konverterade och/eller friskulpterade figurer hänvisas till Kategori Scratch.
Modellen behöver dock inte bestå av delar från enbart en byggsats. Det är alltså tillåtet med s.k. cross-kitting eller kit-bashing. Mycket avancerade konverteringar där slutresultatet har mycket liten, eller ingen likhet, med utgångsbyggsatsen hänvisas alltså till kategori Scratch

För kategorierna A, B, C, D, F, H, P, Q, R, V, U, V, Y , X och Ö, bedöms:
* Helhetsintryck
* Byggteknik
* Detaljintryck
* Målning & finish

I kategori Vignette (Y) bedöms alla ingående objekt inklusive basplattan som en helhet. I de övriga kategorierna bedöms enbart modellen även om denna skulle stå på en basplatta tillsammans med ev. kringutrustning.

Kategori Scratch (S).
Modellen skall huvudsakligen bestå av egentillverkade delar.
Hit hänvisas också helt vacuumformade modeller samt konverterade och/eller friskulpterade figurer.
Mycket avancerade konverteringar hänvisas också till denna kategori.

I kategori Scratch (S) bedöms:
* Helhetsintryck
* Byggteknik
* Detaljintryck
* Målning & finish

Kategori Diorama (X)
Objekt som anmäls i kategorin Diorama skall på något sätt skildra en pågående händelse eller en specifik situation. Valfritt antal modeller och/eller figurer får ingå i ett diorama och bedöms som en helhet.

I kategorin Diorama bedöms:
* Helhetsintryck
* Byggteknik
* Detaljintryck
* Målning & finish
* Idé & komposition

Kategori Temasamling (T)

En temasamling skall bestå av minst tre modeller eller figurer. En temasamling skall vara en liten miniutställning över ett valfritt tema. Exempel på temasamling kan vara flygplanstyper som genom åren tjänstgjort vid ett visst förband, alla versioner av ett visst fordon, eller ett liknande väldefinierat tema. I presentationen av en temasamling är bakgrunder, draperingar etc. tillåtna.

I kategorin Temasamling bedöms:
* Idé (skall presenteras skriftligen)
* Presentation
* Modellkvalité

 Kategori Fabriksbyggda (Z)

Vi har märkt att det finns ett intresse att förbättra fabriksbyggda modeller och vi vill ge de som sysslar med detta en möjlighet att tävla mot varandra. Till denna kategori hänvisas alla fabriksbyggda modeller t.ex modelljärnvägsmodeller, eller fabriksbyggda modeller i plast, metall, mm.

I kategorin Färdigbyggda bedöms:
* Helhetsintryck
* Detaljintryck

Kategori Z är relativt ny och vi ser gärna att de tävlande lämnar synpunkter och ger tävlingsledningen feedback så att vi kan utveckla tävlingformerna för denna kategori.

Klassindelning
Så här går klassningen till (exempel):
Byggaren har på sin modellspecifikation definierat modellen som: Flyg – Skala 1/48 – Propeller – Antal motorer =

När sekretariatet granskat modellspecifikationen, tilldelar man modellen ett Objektsnummer och placerar den i klass ? enligt följande nyckel:
* A = Kategori A, Flyg
* 3 = Skala 1/40 – 1/59
* p = Finfördelning, Propeller
* 2 = tvåmotorig

Om sekretariatet däremot finner uppgifter på modellspecifikationen som inte stämmer eller är fel ifyllda så placeras modellen i den klass som stämmer bäst in.

Fyll alltså i modellspecifikationerna noggrant och korrekt så blir både Du och sekretariatet glada och nöjda! Observera igen, du skall inte anmäla din modell i någon viss klass utan enbart beskriva den. Det är tävlingssekretariatets uppgift att placera in modellerna i de olika klasserna!

Målet är att inte ha klasser som överstiger 20 modeller (undantag kan dock förekomma). Blir det någon extremt stor klass försöker sekretariatet hitta ett vettigt sätt att dela upp klassen i två (eller flera) nya klasser.

Riktlinjerna för en sådan ytterligare finfördelning varierar mellan kategorier och kan utgöras av t.ex. en/flera motorer, nationalitet, tidsperiod, band/hjul/halvbandare mm.

 08-Open regler

Ordningsregler
På grund av platsbrist kan tävlingsledningen vara tvungen att flytta hela klasser eller enskilda modeller alternativt avlägsna basplattor i klasser där dessa inte bedöms. Blir du ombedd att flytta din modell/basplatta, gör det! I övrigt, följ tävlingsledningens och funktionärernas anvisningar!
Modeller och annat får inte ställas ut på eget initiativ inom evenemangets lokaler. Utställda modeller får ej vidröras av andra än utställningsfunktionärer och tävlingsdomare. Kontakta tävlingsledningen om du behöver justera något på din modell!
Man får inte peka ut någon modells fel eller förtjänster för domarna annat än på direkt förfrågan från dessa.
Samtliga utställare förväntas hjälpa till med att se till att publiken håller fingrar och nedhängande kläder och annat borta från modellerna.
Alla transportförpackningar skall vara försedda med namn och förvaras utanför lokalerna, eller på anvisad plats i hallen.
Tävlingsledningen ansvarar inte för utställda modeller.

Tävlingsregler

 § 1. Behöriga modeller.

Modell måste vara byggd av den/de person/er som lämnat in anmälan. Undantag från denna regel är klass Z- fabrikstillverkade.

Byggarens namn får ej anges på modellspecifikationen, modellen eller basplattan (motsvarande).

Modeller som tidigare år vunnit pris i 08-Open får ej deltaga i samma kategori.

Modellen får vara placerad på en basplatta, som kan vara neutral eller föreställa förebildens naturliga underlag (jord, betong, vatten etc.). Kringutrustning och figurer får finnas med på plattan.

Tävlingsledningen har i extrema fall rätt att utesluta modeller som kan väcka grov anstöt hos publiken.

 § 2. Storlek på klasser.

Minst ett objekt måste deltaga i en finfördelad kategori (klass) för att den ska bedömas

 § 3. Uppdelning av klasser.

Tävlingsledningen äger rätt att dela upp en klass i flera nya klasser, förutsatt att dessa kommer att innehålla minst ett objekt.

—————————————————————————————————–

Priser 08-Open 2014

 

IPMS Stockholm månadsmöte20120314_0004

Tävlingens priser.

I varje klass utses en vinnare (klassegrare), dessutom delas utmärkelserna
Särskilt Hedersomnämnande och Hedersomnämnande ut.
Gränserna för dessa avgörs av huvuddomaren/domarkollegiet

Följande specialpriser delas ut av IPMS Stockholm:

A Connecticut Yankee at King Gustaf’s Court (vandringspris)

Klätterpriset

Mickols minne, för ”krispaste” modell

Publikens pris

Best in show

Chefen för Flygvapnets Hederspris (vandringspris)

Specialpriser delas också ut av andra föreningar, institutioner och privatpersoner; dessa kan variera år från år men vanligen förekommer:

Svensk Flyghistorisk förenings pris

Capital City Modelers pris ”Hjul och Motorer”

C4-Opens pris

Modell Göteborgs pris

Daedaluspriset från Jens Lindell/Hobbyimporten

Alfa Hobbys Viggenpris

Ministuffs pris

Arsenalens pris

Humorpriset från Kai-Mikael Jää-Aro och Ulf Lundberg

—————————————————————————————————–

Resultat


Modellexpo 08-Open 2015

Resultatlistan för 08 Open 2015

Modellexpo 08 Open 2014

Resultatlistan för 08 Open 2014

Modellexpo 08 Open 2013

Resultatlistan för 08 Open 2013.

Modellexpo 08 Open 2012

Här finns resultatlistan för 08-open 2012 att ladda ned / Results here

08-Open-2012_resultatlista

Här är bildspelet med klassvinnarna /Slideshow of class winners

Vinnare-08-Open-2012

Modellexpo 08 Open 2011

Här finns resultatlistan för 08-open 2011 att ladda ned / Results here

Resultatlista 08-open 2011

Här är bildspelet med klassvinnarna /Slideshow of class winners

Vinnare 08-Open 2011

—————————————————————————————————–

Evenemang

Specialutställningar 08-open 2014

Vi ser att på senare år börjar även utställningsdelarna utvecklas även om vi har en lång väg kvar till den storlek man kan se på de kontinentala tävlingarna. Utställningarnas syfte är att vem som helst ska kunna ställa ut sina modeller. Vi vill se många och roliga modeller. Den knivskarpa tävlingskonkurrensen ska lysa med sin frånvaro. Alla byggare, unga som gamla, gladbyggare och tävlingsfanatiker kan ställa ut sina modeller. Vi kommer att ha tre specialutställningar, Matchbox,  Monogram och temautställning Afrika. I dessa sker inte någon bedömning utan det är rena utställningar och det behövs ingen förhandsanmälan.

Många modeller byggs varje år för att delta i tävlingar. När tävlingssäsongen är över så ställs modellen in i vitrinskåpet (eller i värsta fall i garderoben) och kommer aldrig ut och syns igen. Att delta i utställningar förändrar den bilden. Vi vill se många modeller, nya som gamla, och få en möjlighet till dialog med byggaren.

Matchbox SIG  Matchbox logga

Matchbox har en given plats i varje modellbyggares hjärta, många minns fortfarande sin första Matchboxmodell i flerfärgad plast. Matchbox var unika på många sätt och gav ut objekt som vi inte ens visste existerade. Matchbox har sen länge slutat tillverkas, även om Revell ibland återutger från gamla Matchboxformar under eget namn. Målet med denna återkommande utställning är att visa upp alla Matchboxmodeller, så har du någon gammal Matchboxmodell i vitrinskåpet så ta med den eller bygg den gamla byggsatsen som legat i botten av garderoben i åratal. Står det Matchbox på kartongen eller formen så är den välkommen på utställningen.

Några bilder från  Matchbox SIG:en 2013:

USS_Indianapolis_CA-35_130406 Vought_F4U_Corsair_130406 Noorduyn_Norseman_130406 M16_Halftrack_130406 Douglas_SBD_Dauntless_130406 Grumman_Hellcat_Yellow_130406 Hawker_Hunter_T7_130406 Heinkel_He_115_130406

Monogram

eller   ”Pojkdrömmar: Monogram, inspirerat av Sheperd Paine”

Initiativtagare till denna utställning är Ulf Lundberg och han skrev så här på forumet:
”Modellen ska vara en Monogram modell från 70- eller 80-talet som du drömde om att bygga men aldrig kom till skott med. Gärna en modell förknippad med ett klassiskt Sheperd Paine diorama. Han var en fantastisk inspiration då och är det än idag.
Det viktiga är inte att modellen ska bli så märkvärdigt bra. Det viktiga är att den blir byggd och utställd!
På den tiden hade vi varken pengarna, verktygen eller kunnandet för att bygga dessa modeller.
Det har vi däremot nu.”

Några bilder från vårt forum med Monogrambyggen som är på G eller klara !

Monogram B-25 Monogram F-20 Monogram F-20-2 Monogram Marauder Monogram p-38 Monogram Voodoo WIP

Årets Tema-klass,   Afrika

Börja tänka Afrika; brännande öknar och fuktiga regnskogar – och vad vi modellbyggare kan göra av en dylik utmaning!?

Som vanligt gör vi en temaklass för de som vill tävla och en temautställning för de som är mer intresserade av att bara visa upp sina byggen.

Lite inspiration kan kanske hämtas från följande bilder!

Afrika Henschel_Hs_126_Desert_130406 Afrika magister_03 OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA Hawker_Hurricane_11D_130406 LRDG_Chevrolet_Jeep_130406

Special Interest Snubbe: Björn Bäcklund

Special Interest Snubbe är en utställning där en av IPMS Stockholm medlemmar visar upp valda delar av sin produktion.

Årets ”Snubbe” är Björn Bäcklund som är en mycket produktiv byggare, tillika så är han även väldigt begiven på att såga sönder modellerna först för att sedan komponera nått udda objekt som inte finns att bygga rakt ur lådan.

Björn är en riktig allätare och han konsumerar Formel 1 bilar, flygplan, fartyg, pansar och vanliga bilar i samma raska takt. Han har dock en viss svaghet för svenskt flyg gärna civilt.

Det ska bli kul att se vad han tänker ta med och visa upp på 08-Open.

Några axplock av hans senaste produktion, men det finns mycket mer i källaren.

Björn 04b-557x417 Björn 03b-446x595 Björn 05d-557x417 Björn 06d-557x417 Björn 07a-557x417 Björn 10_02 IF Björn 12b-557x417

—————————————————————————————————–

Handlare 08-Open 2014

Följande handlare har hittills bekräftat att de kommer finnas i handlarhallen:

Alfa Hobby

Jörgen Arkanius

Ebo Ekerö AB

Hobby-Importen

Ministuff

Gert Moberg

Gert Norling

Puma Hobby

RB Dekaler

Rebell Hobby

Swedish Slot Shop

Vaktel Förlag

Vill du också hyra ett handlarbord, kontakta 08-open@ipmsstockholm.se.

—————————————————————————————————–

Föredrag 08-Open 2014

Följande föredrag  kommer att hållas :

Ämne: Masterclass lectureMig Jiminez Ammo (2)

Föredragshållare: Miguel Jimenez

Miguel,  även kallad MIG, är en internationellt känd modellbyggare i yttersta världsklass.

MIG är mest känd för sina enastående dioramor men har även skördat stora framgångar med sina pansarbyggen.

MIG är en vädringens mästare och han kommer att demonstrera hur man uppnår ( eller i alla fall närmar sig) hans fantastiska resultat.

Se gärna de många fina modellerna på MIG:s Blog

Biografi Mig Jimenez

Född i Pamplona för 39 år sen, i en ganska tuff social miljö
Har byggt modeller kontinuerligt sedan 5 årsåldern (dvs aldrig uppehåll för familj, karriär, öl etc)
Pluggade 5 år på Universitet i Salamanca (Fine Arts) , målning och skulptur.
Påverkade hans modellande med dessa kunskaper (färgteori, komposition, skulptering etc)
1994 – från hobby till profession (hans modeller började förekomma i publikationer)
1998 – tävlade utomlands (hyfsat ovanligt då)
2000- filter och pigment introducerades som en modellteknik, samarbete med Vallejo inleds
2002 – MIG productions startas
2004 – Sonen Yuri föds. MIG har alltid haft en fascination för det ryska….
2005 – Första boken ”FAQ” kommer ut.
  PICT00051  mig_jimenezdpp4imagesdpp2

Ämne: Scratchbygge och detaljering med plasticard

Föredragshållare: Sven Young

Sven är en av Sveriges mest namnkunniga pansarbyggare. Han är  ytterst noggrann och ser gärna till att superdetaljera sina byggen.

Exteriordryfit2 Exteriordryfit3 Interiorpeekangle1 lowerinterior1 lowerinterior3 rear_viewearlyWIP1

Några bilder från Svens Produktion

Ämne: ”Flygplan för Finland – monterade i Sverige”
Föredragshållare: Per Iko

Per Iko  är major i kavalleriet samt historiker vid Försvarshögskolan.  Han är också styrelseledamot i Svenskt Militärhistoriskt bibliotek.  Han kommer att tala om de flygplan som passerade genom Sverige på väg till Finland under Vinterkriget och Fortsättningskriget, med en särskild titt på de Brewsters som sattes samman i Sverige.

Vill du också hålla ett föredrag, eller har förslag på bra föredragshållare, kontakta 08-open@ipmsstockholm.se.

—————————————————————————————————–

Föreningar 08-Open 2014

Följande föreningar kommer att ha egna bord:

15mm.se

Arsenalen

C4 Open

Drabanten

Flaskskepparna

IPMS Dalarna

IPMS Göteborg

IPMS Sverige

IPMS Uppsala

Minimaailm

Svensk Flyghistorisk Förening

TRS Miniracingklubb

Vill du också stå vid ett föreningsbord, kontakta 08-open@ipmsstockholm.se.

—————————————————————————————————–

Hitta hit

Skytteholmsskolan har gatuadress Ankdammsgatan 14–16 i Solna.

Kollektivtrafik

Ta T-banans Blå linje till Solna centrum, uppgång Centralvägen (bussterminalen).  Ta till höger när Du kommer ut från T-banan vid busstorget. Gå under Huvudstagatan och vidare över ”ängen” mot idrottshallen som är byggd i tegel.

Bil

Du som åker bil följer skyltning från E4 mot SOLNA och sedan Solna C. Söderifrån: På Huvudstagatan sväng vänster in på Ankdammsgatan.
Norrifrån: Följ Frösundaleden till rondellen och sedan in på Ankdammsgatan, därefter in på Nybodagatan.
Fortsätt in på parkeringen vid de stora tegelbyggnaderna bortom gatans slut.

Antalet parkeringsplatser är begränsat, så följ våra parkeringsvakters direktiv.

Parkeringsplatser finns även vid Solnahallen och i Solna centrum.

karta

Visa MODELLEXPO 08 OPEN på en större karta

—————————————————————————————————–

In English

08-Open 2014 English

Open 2013 folk11

Model Expo 08-Open 2014

This year’s modelling event.

IPMS Stockholm holds Modelexpo 08-Open 2014 April 5 to 6, 2014. With over 30 years of tradition, the Modelexpo 08-Open is one of the largest events of its kind in Sweden and one of the most important in theh Nordic. Modelexpo 08-Open is much more than just a contest , there are also dealers , workshops, lectures , café Shake’n’Bake and not least a lot of modelers . We also have a number of special exhibitions .

Program (provisional times)

Saturday, April 5

 • 10:00 to 11:30 Presentation of models
 • 12:00 to 16:00 Exhibition and judging
 • 12:00 to 13:15  Sven Young ”Modelling Master Class”
 • 13:30 to 15:30  Mig Jimenez ”Modelling Master Class”
 • 15:00 to 16:00  Per Iko, ”Flygplan för Finland – monterade i Sverige” (“Aircraft for Finland—assembled in Sweden”, in Swedish) N.B.! Overlap.
 • approx. 19 Joint dinner at Hong Thai.  Thai buffet @ 250 SEK.  RSVP to 08-open@ipmsstockholm.se on 2014-04-01 at the latest.

Sunday, April 6

 • 09:00 to 10:00 Annual meeting IPMS Sweden (preliminary)
 • 10:00 to 15:00 Exhibition
 • 10:00 to 11:15  Sven Young ”Modelling Master Class”
 • 11:30 to 15:00 Mig Jimenez ”Modelling Master Class”
 • 15:00 (approximately) Award ceremony
 • 16:00 to 5:00 p.m. exhibition broken

Open to the public: Saturday 12:00 to 16:00 and Sunday 10:00 to 15:00.

Entry 50 SEK, IPMS members and children up to 15 years enter free. Exhibitors and functionaries is not charged any admission fee.

Seminars are 50 SEK/day.  Note: Limited availability!

Contacts

Contact event management 08-open@ipmsstockholm.se

—————————————————————————————————–

Registration for Modellexpo 08-Open 2014

For participants

Modellexpo 08-Open 2014 will be held on 5–6 April in Skytteholmsskolan in Solna outside Stockholm.

Participation in the contest is open to the public, not only IPMS members.

Registration

You must register yourself and your models to participate in the contest.

Fill in the registration form for every model that you plan to participate with. You can register more models than you eventually bring. There is no extra cost per model, so enroll those you believe you will complete.

Your registration should be entered no later than Friday, March 28 2014. There will be no registration during the contest.

Registration fee

At registration you should pay the registration fee to the account of IPMS Stockholm (IBAN: SE60 9500 0099 6034 0306 3609, BIC: NDEASESS). Write IPMS Open 2013 on your payment.

If you pay late you will be requested to show the receipt or equivalent.

Payment (cash only) can also be done during the check-in of the models on the first day of the contest.

Registration fee (any number of models):

IPMS members

Senior: 70 kr

Youth (up to and incl 17): 40 kr

Junior (up to and incl 14): Free

Non IPMS members

Senior: 140 kr

Youth (up to and incl 17 years): 80 kr

Junior (up to and incl 14 years): Free

Models can be checked-in Saturday April 6, 10:00–11:30. Do not wait until the last moment, please be there on time.

Entrance fee 50 SEK, youth up to 15 years free

Contestants enter for free.

Closing of the exhibition

Models may not be removed before 15:30 Sunday, April76, but should be removed as soon as possible after that and not later than 17:00.

If you have any questions, please contact: 08-open@ipmsstockholm.se.

—————————————————————————————————–

Getting there

Skytteholmsskolan is situated next to Skytteholm sports ground. The street address is Ankdammsgatan 14–16.

If traveling via public transport, take the blue underground line to Solna centrum, exit Centralvägen (bussterminal) and turn right when you exit the underground. Cross (below) Huvudstagatan and continue across the field to the gymnasium (the red brick building on your left).

Those travelling by car, follow the signs from E4 toward Solna, and thererafter Solna C.

Coming from the south: On Huvudstagatan, turn left at Ankdammsgatan.

Coming from the north: Follow Frösundaleden until the roundabout and then onto Ankdammsgatan, after that onto Nybodagatan.

Continue in on the parking place by the large brick buildings at the end of the road.

Map

karta

Show Modellexpo 08-Open on a larger map

Shopping

Hobby merchants from all over the country will be attending to supply your every need.

In the nearby shopping centre, Solna Centrum, there is plenty to see and shop and eat.

Dinner

A dinner will be arranged after the show on Saturday, in one the restaurants available within walking distance from the exhibition. More info will be available at the contest and you will be asked to sign up during Saturday.

—————————————————————————————————–

Special exhibitions 08-Open 2014

In recent years we have noticed an increase in the  exhibition part, even though we have a long road ahead to the size you can see in the continental competitions. An exhibit serve the purpose that anyone should be able to show their models. We want to see many and fun models. The cut-throat  competition will shine by its absence. All builders, young and old, just-for-fun-builders and competition fanatics can display their models. We will have three special exhibitions, Matchbox, Monogram and theme exhibition Africa. These are pure exhibitions, without any judging,  and there is no advance registration of the models.

Many models are built each year to participate in competitions. When the  competion season is over  the model will be put into the display cabinet (or in the worst case in the closet) and will never be taken  out to bee  seen again. Participating in exhibitions alters the picture. We want to see many models, new and old, and have  the  opportunity of a dialogue with the builder.

Matchbox SIG Matchbox log

Matchbox has a place in every modelbuilders heart, many still remember his first Matchboxmodel in multicolored plastic. Matchbox was unique in many ways and gave out items that we did not even know existed. Matchbox has long since discontinued as a  manufacturer, although Revell sometimes re-issuing the old Matchboxmoulds under their own name. The goal of this recurring exhibition is to show off all Matchboxmodels, so if you have an old Matchboxmodel  in your display cabinet ,  bring it aloong  or build the old kit that has remained at the bottom of the closet for years. If it says Matchbox on the box or moulds  the model is welcome at the exhibition.

Some photos provided by Matchbox SIG: a 2013:

USS_Indianapolis_CA-35_130406 Vought_F4U_Corsair_130406 Noorduyn_Norseman_130406 M16_Halftrack_130406 Douglas_SBD_Dauntless_130406 Grumman_Hellcat_Yellow_130406 Hawker_Hunter_T7_130406 Heinkel_He_115_130406

Monogram

or ”Boy Dreams: Monogram, inspired by Sheperd Paine”

The initiative for this exhibition was taken byUlf Lundberg and he wrote the following in our forum:
”The model should be a Monogram model from 70 – or 80’s that you dreamt to build but never got started with. Perhaps a model associated with a classic Sheperd Paine diorama. He was a great inspiration then and still is today.
The important thing is not that the model is  exeptionally well-built. The important thing is that it is built and exhibited!
At that time, we had neither the money, the tools or know-how to build these models.
We have that now. ”

Some photos from our forum with Monogram projects that are WIP or completed!

Monogram B-25 Monogram F-20 Monogram F-20-2 Monogram Marauder Monogram P-38 Monogram Voodoo WIP

This year’s theme-class, Africa

Start thinking Africa; scorching deserts and humid rainforests – and what we modelers can make of such a challenge!?

As usual, we do a theme class for those who want to compete and a theme exhibition for those who are more interested in just to show off their builds.

A little inspiration can be available from the following pictures!

Africa Henschel_Hs_126_Desert_130406 Africa magister_03 OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA Hawker_Hurricane_11D_130406 LRDG_Chevrolet_Jeep_130406

Special Interest Dude: Björn Bäcklund

Special Interest Dude is a show where one member of  IPMS Stockholm  showcase selected parts of his production.

This year’s ”Dude” is Björn Bäcklund who is a prolific builder, and he is also very fond of cutting up the models first, ( with a saw)  and then convert them into rare items that are not possible to build straight out of the box.

Bjorn is a true omnivore and he consumes Formula 1 cars, planes, ships, armored and conventional cars in the same brisk pace. However, he has a particular weakness for the Swedish sircraft in civilian colours.

It will be fun to see what he’ll bring along and show at 08-Open.

A few examples of his latest production, but there is much more in his  basement storage .

Bjorn 04b-557x417 Bear 03b-446x595 Bear 05D-557x417 Bear 06d-557x417 Bear 07a-557x417 Bear 10_02 IF Bjorn 12b-557x417

—————————————————————————————————–

Ruling principles for 08-Open

The rules for a modelling contest consists of three mutually independent fundamentals:

 1. Classification rules and determination of admissible models.
 2. Judgement criteria and awarding of points.
 3. Awarding of prizes.

We have primarily concerned ourselves with the classification rules and determination of admissible models since we consider that the rules must be able to handle modern models; we also want to open the possibility for models in other materials than plastic.

 Our principles

The principles are presented in no particular order:

 1. We evaluate the models based on the visible results.
 2. The properties of the model determine its classification.
 3. 08-Open shall be open to all modellers.
 4. All models are evaluated.  The results are made public.
 5. Like competes with like.
 6. The rules must be scalable.
 7. The classes must be of manageable size.
 8. The rules must be able to handle any future evolution of the model market.

Comments

The goal is that the basic rules can handle the majority of models, excepting a few categories where special properties may be rewarded, such as theme collections, dioramas or scratch-built models.

1.  We evaluate the models based on the visible results.
We do not evaluate the amount or difficulty of work, nor the quality of the kit.

2.  The properties of the model determine its classification.
We will not consider the building method.  Modern model kits contain photoetched and resin details and it is practically impossible to determine what is admissible based on this.
A consequence is that classes must be broken down along more criteria than previously in order to be manageable.  Some categories will contain more models than before, so we must be prepared to split them further.  We have given subdivision guidelines that can be applied case by case.

3.  08-Open shall be open to all modellers.
08-Open shall be a contest open to all modellers and all kinds of models.
We have considered the possibility of a “master class”, requiring qualification through prior results.  Such a class could have its own classification and evaluation system.  For the moment we have not proceeded with this idea as we do not feel there is sufficient basis for further subdivision of existing classes.

4.  All models are evaluated.  The results are made public.
All models are evaluated according to the given criteria.  The results are recorded and made public.  We consider it a strength that all models are uniformly evaluated: experience has shown that models that at a first glance don’t look very special may improve on further scrutiny.  All results shall be made public.

5.  Like competes with like.
Within a class one shall compete with comparable objects.
Historically helicopters and artillery pieces have sometimes had to compete with aeroplanes and armoured vehicles, respectively, which has not been good.  We have introduced some new categories: Helicopters, Artillery pieces, Formula cars, Submarines, Vignettes, and Scratch-builds.
The scratch-build category has been created for those who want to create their own models, build vacuum form models, or perform vary extensive conversions.

6.  The rules must be scalable.
We have added guidelines for additional subdivision of classes.
A limiting factor of these rules is the number of judges—if the number of models should increase much there will be problems.  By requiring pre-registration we have advance notice so that we can take precautions.  We also actively educate judges within the society.

7.  The classes must be of manageable size.
Our goal is that a class shall comprise approximately 20 models.  We have made it possible for the competition committee to subdivide classes.  We aim for like to compete with like, while avoiding classes with only a single object.

8.  The rules must be able to handle any future evolution of the model market.
We no longer require that the models be made of plastic.
The model should be the result of the modeller’s efforts and be possible to evaluate according to the given criteria. An exeption from this principle is made in category Fabriksbyggda ( Factorybuilt) (Z) where the modeller can entered improved “die-cast” models.

Other points

Re-entry

We allow re-entering models that already have won prizes to a larger extent than previously.  A model that has won a prize can participate on a later occasion in a different class.  E g, the same tank model could in successive years participate in the armour, theme collection, vignette, and diorama classes, since they are judged according to different criteria or since there are multiple objects in the class.

Class size

The classes are fixed.  This means that with some small probability a “narrow” class may have only a single object.  In this case the model is still evaluated, but automatically wins the class.

Evaluation and awarding

Evaluation and point awarding is made according to previous rules at IPMS Open.  This means that evaluation is done by modellers and each class is evaluated by two judges.
The following criteria are evaluated:

 1. Overall impression.
 2. Building skills.
 3. Detailing.
 4. Painting and finish.

For dioramas idea and composition are evaluated as well.
For theme collections idea, building, and presentation are evaluated.
For the factorybuilt category overall impression and detailing are evaluated as well.

Each class has one winner (class winner).  In addition to this Honorary mentions and Special honorary mentions are awarded.  The point limits for these are decided by the Head judge and the collective of judges.

—————————————————————————————————–

Ins Deutsch
08-Open 2014 Deutsch

open

Modellexpo 08-Open 2014

Das Modellereignis des Jahres.

IPMS Stockholm arrangiert Modellexpo an den 5.-6. April 2014 ins Skytteholmsskolan, Solna. Mit mehr als 30 Jahren Tradition, Modellexpo 08-Open ist eins der größten Ereignisse seiner Art in Schweden und eins von den wichtigsten in den nordischen Ländern. Modellexpo 08-Open ist viel mehr als ein Wettbewerb, dort auch Verkäufer, Vorträge, café Shake’n’Bake und nicht zuletzt viele Modellbauer. Wir haben auch einige spezielle Ausstellungen.

Programm (vorläufige Zeite)

Samstag 5. April

 • 10:00–11:30 Abfertigung der Modelle
 • 12:00–16:00 Ausstellung und Wertung
 • 12:00–13:15 Vortrag Sven Young ”Modelling Master Class”
 • 13:30–15:30 Vortrag Mig Jimenez ”Modelling Master Class”
 • 15:00–16:00 Vortrag Per Iko, ”Flygplan för Finland – monterade i Sverige” (Flugzeuge für Finnland – in Schweden montiert) Achtung! Überlapp.
 • 19:00 (ca) Gemeinsames Abendessen bei Hong Thai.  Thai Büfett zu je 250 SEK, verbindliche Registrierung zu 08-open@ipmsstockholm.se spätestens 2014-04-01.

Sonntag 6. April

 • 09:00–10:00 Jahresversammlung IPMS Sverige
 • 10:00–15:00 Ausstellung
 • 10:00–11:15 Vortrag Sven Young ”Modelling Master Class”
 • 11:30–15:00 Vortrag Mig Jimenez ”Modelling Master Class”
 • 15:00 (ca) Preisverteilungszeremonie
 • 16:00–17:00 Ausstelling gebrochen

Offen für die Publikum: Samstag 12:00–16:00, Sonntag 10:00–15:00.

Eintritt 50 SEK, IPMS-mitgliedern und Kinder zu 15 Jahre frei. Ausstellern und Funktionären frei.

Vorträge 50 SEK/Tage.  Bitte beachten! Nur eine beschränkte Anzahl Karten sind für die Vorträge verfügbar.

Kontakt

Treten Sie mit dem Ereignismanagement in Verbindung am 08-open@ipmsstockholm.se.

—————————————————————————————————–

Registrieren für Modell-expo 08-Open

Registrieren sie sich für die Modell Expo 08-Open 2014!

Die Modell Expo 08-Open2014 findet am 5-6 April 2014 in der Sporthalle der Skytteholmschule in Solna nahe Stockholm statt.
Die Skytteholmschule liegt neben dem Skytteholm Sportplatz. Die Adresse ist Ankdammsgatan 14–16.

Anreise mit dem öffentlichen Nahverkehr: Nehmen sie die blaue Linie der Metro (T-Bana) bis Solna Centrum, Ausstieg am Centralvägen (Busterminal). Am Ausgang rechts halten, unter der Straβe Huvudstagatan hindurch (Tunnel), dann gehen sie mit Richtung auf das rote Klinkergebäude. (Siehe markierte Wegbeschreibung auf der Karte)

Anreise mit dem Auto: Folgen sie der Beschilderung Richtung Solna und Solna C.
Aus südlicher Richtung: Folgen sie der Huvudstagatan, dann links auf die Ankdammsgatan.
Aus nördlicher Richtung: Folgen sie Frösundaleden bis zum Kreisverkehr, dann auf die Ankdammsgatan und von dort auf die Nybodagatan.
Am Ende der Straße, bei den großen Klinkergebäuden befinden sich die Parkplätze. Zusätzliche Parkmöglichkeiten sind bei den Solnahallen und im Zentrum von Solna. (Siehe auch hier die Karte).

Allgemeines

Der Wettbewerb ist offen für alle Modellbauer, nicht nur für IPMS Mitglieder.
Für die Teilnahme müssen sie sich und ihre Modelle anmelden. Dafür gelten folgende Regeln:

Abgabe der Modelle:
Die Modelle müssen am Samstag, den 5. April 10:00–11:30 abgegeben werden.
Bitte versuchen sie, so früh wie möglich zu kommen!

Eintritt: 50 SEK
Kinder unter 15: freier Eintritt.
Aussteller und Offizielle der IPMS haben freien Eintritt.

Börse/Messe: Hobbygeschäfte aus ganz Schweden sind vor Ort und versorgen sie mit allem was das Modellbauerherz begehrt. Interessiert sich ihre Begleitung/ihr Begleiter nicht für ihr Hobby, bietet das Einkaufszentrum „Solna Centrum“ vielfältige zusätzliche Einkaufsmöglichkeiten.

Am Samstagabend besteht die Möglichkeit für alle Teilnehmer an einem Aussteller-Abendessen teilzunehmen. Dieses wird nach dem Ende der Show in einem nahegelegenen Restaurant stattfinden. Details folgen, bei Interesse halten Sie sich den Samstag Abend bitte frei!

Abbau der Ausstellung:

Keine Modelle sollten vor 15:30 am Sonntag, 6. April entfernt werden, allerdings so schnell wie möglich nach 16:00.

Für weitere info kontakten:  08-open@ipmsstockholm.se.

Anmeldung:

Um am Wettbewerb teilzunehmen müssen sie sich und ihre Modelle anmelden.

Anmeldung: Bitte füllen sie das Anmeldeformular aus. Desweiteren benötigt jedes Modell, mit dem sie teilnehmen wollen eine Beschreibung. Es ist nicht möglich während der Show Modelle anzumelden. Sie können aber Modelle kostenlos nachmelden, wenn sie vorher schon ein Modell angemeldet haben. Desweiteren können sie Anmeldungen natürlich auch widerrufen.

Das Anmeldeformular.

Anmeldeschluss ist Freitag, der 28. März 2014!

Später eingehende Anmeldungen können nicht mehr akzeptiert werden!

Anmeldegebühren: Bevorzugt ist das sie in Verbindung mit ihrer Anmeldung die Gebühren auf das Konto der IPMS Stockholm überweisen (IBAN: SE60 9500 0099 6034 0306 3609, BIC: NDEASESS).

Schreiben sie bitte „Modell Expo 08-Open2013“ und ihren Namen als Verwendungszweck auf die Überweisung. Die Anmeldegebür ist unabhängig von der Anzahl der gemeldeten Modelle.

Für internationale Wettbewerber können Sie die Anmeldegebühr auch am Ort bei Abgabe der Modell bezahlt werden.

Mitglieder der IPMS Schweden

Senior 70 SEK
Jugendliche (bis 17 Jahre) 40 SEK
Junioren (bis 14 Jahre) frei

Nichtmitglieder

Senior 140 SEK
Jugendliche (bis 17 Jahre) 80 SEK
Junior (bis 14 Jahre) frei

Juroren gesucht!

Wenn sie als Juror bzw. Preisrichter oder als Preisrichter-“Azubi” teilnehmen möchten, kontaktieren sie bitte das Preisrichterkomitee über:

Ulf Lundberg
Mobile: Mobil: +46 73 9928165
E-mail: uffe.l.sax@glocalnet.net

Helfen sie mit!

Wenn sie schon einige Male als Teilnehmer oder Besucher beim IPMS Open mitgemacht haben und mit dem Ablauf des Wettbewerbs vertraut sind, sowie bereit sind ihre Entscheidungen mit den anderen Juroren zu diskutieren, können sie gerne als Juror mitmachen.

Wettbewerbsteilnehmer können auch Juroren sein, aber natürlich nicht in der Klasse in der sie teilnehmen.

Sonderwettbewerb/Themenwettbewerb: Was wenn Schweden…

Bauen Sie in Schweden erbaute Vorbilde mit  ausländische Kennzeichen, ausländische Vorbilde mit schwedische Kennzeichen, oder Modelle die nie in Wirklichkeit, nie auf Zeichnungbrett existiert haben.  Registrieren sie dieses für den Sonderwettbewerb, durch marking Kategorie Q an dem Anmeldevormular.

Sonderausstellungen:

Dieses Jahr gibt es zwei “special interest group (SIG)” Ausstellungen. Die hier ausgestellten Modelle werden nicht bewertet und müssen vorher nicht angemeldet werden.

Matchbox SIG

Auch wenn sie gelegentlich von Revell wieder aufgelegt werden, werden Matchbox-Bausätze nicht mehr hergestellt. Das Ziel dieser Sonderausstellung ist der Versuch alle Matchboxmodelle die je produziert wurden auszustellen. Also suchen sie nach alten Matchbox-Kits auf ihren Regalen oder in ihren Schränken! Egal welcher Maßstab, alle Matchbox-Modelle sind willkommen!

Ausfüllen der Modellbeschreibung

Die Modellbeschreibung bestimmt in welcher Klasse das Modell bewertet wird.

Beschreiben sie das Original und das Modell. Sollte ihr Text mehr Platz beanspruchen als vorgegeben, fügen sie bitte ein extra Blatt an. Schreiben sie nicht auf die Rückseite! Für bessere Lesbarkeit schreiben sie bitte in Druckbuchstaben. Wenn möglich füllen sie bitte alles in Schwedisch oder Englisch aus.

Bitte beachten sie, daß sie die Kategorie ihres Modells bestimmen, das Bewertungssekreteriat wird es dann aufgrund ihrer Beschreibung in die entsprechende Unterkategorie einteilen.

Die Definition des Modells basiert auf vier Eigenschaften:

1. Die Kategorie beschreibt das Original. Bestimmen sie eine der folgenden Kategorien:

 • A für Flugzeuge
 • B für Militärfahrzeuge
 • C für Zivilfahrzeuge
 • D für Schiffe
 • F für Figuren
 • H für Helikopter
 • P für Artillerie (ohne Selbstantrieb)
 • Q für den Sonderwettbewerb: “Was wenn Schweden…”
 • R für Formel-Fahrzeuge (open-wheel)
 • S für Eigenbauten/Scratch gebaute Modelle
 • T für Thematische Sammlung
 • U für U-Boote
 • V für fictive Kreaturen
 • X für Dioramen
 • Y für Vignetten
 • Z für Fertigmodelle
 • Ö für Anderes (Pferde, Vögel, Raumschiffe etc.)

2. Der Maßstab, entweder als Zahl (z.B: 1/144) oder für Figuren als Höhe in Millimetern.

3. Bestimmen sie eine Eigenschaft für die Unterkategorie:

 • Kategorie A: (Flugzeuge):
 • Jet (inclusive Raketenflugzeuge)
 • Propeller (inklusive Gleit- und Segelflugzeuge, Mischantriebe gelten als Propellerangetrieben).
 • Geben sie die Anzahl der Motoren an.
 • Kategorie B (Militärfahrzeuge):
 • Ungepanzerte Fahrzeuge
 • Gepanzerte Fahrzeuge
 • Geben sie an, ob es sich um ein Rad-, Ketten- oder um ein Halbkettenfahrzeug handelt.
 • Kategorie C (Zivilfahrzeuge)
 • Autos (inklusive Pickups und Rennwagen mit abgedeckten Rädern, closed-wheel)
 • LKW (inklusive Anhänger, Busse, Traktoren und ähnlichem)
 • Motorräder
 • Kategorie D (Schiffe):
 • Segelschiffe (inklusive Ruderboote)
 • Motorschiffe (der Hauptantrieb zählt)

Die Kategorien (F, H, P, Q, R, S, T, U, V, X, Z &Ö) benötigen keine Unterteilung.

4. Original Benennen Sie das Original (z.B: MesserschmittBf 109G-6), die Nationalität (z.B: Finnisch) und die Zeit in der es im Einsatz war (z.B: 1944). Diese Angaben werden eventuell vom Wettbewerbssekreteriat benötigt um das Modell genauer in eine Unterkatergorie einzuteilen.

Nennen sie den Hersteller des Modells (TriStar, UM, Revell etc.)

Geben sie Informationen über das Modell und das Original. Schreiben sie für Nicht-Fachleute. Geben sie immer Informationen über die Nationalität und den Bauzeitraum des Originals. Zeigen sie sehr exotische Modelle, beschreiben sie was es überhaupt ist. Es ist schon vorgekommen, daß ein obskurer Panzer irrtümlich für ein seltsames Versuchsflugzeug gehalten wurde.

Junioren und Jugendliche

Jüngere Teilnehmer können in einer Jugend-Katergorie (bis 17 Jahre alt) oder in einer Junior-Kategorie (bis 14 Jahre alt) teilnehmen. Das bedeutet, daß die Modelle mit denen gleichalter Modellbauer bewertet werden. Natürlich ist auch möglich, seine Modell in den Seniorkategorien anzumelden.

Um in diesen Kategorien teilzunehmen, muss “Youth” oder “Junior” auf der Modellbeschreibung angekreuzt werden.

Diese Kategorien werden normalerweise nicht in Unterkategorien unterteilt, alle Modelle der Junioren und Jugendlichen konkurrieren in der selben Kategorie. Wenn sie mehrere Modelle mitbringen, aber z.B. nur mit einem in die Juniorenkategorie teilnehmen möchten, müssen sie dies dementsprechend vermerken.

Kategorien und Bewertung

Die Kategorien Diorama, Fertigmodelle und Thematische Sammlungen haben spezielle Regeln, welche weiter unten beschrieben werden.

Kategorien A, B, C, D, F, H, P, Q, R, S, U, V, Y, und Ö

Das Ausgangsprodukt ist ein Spritzgussmodellbausatz oder ein Bausatz anderer Art, etwa Multimedia, High-Tech, Resin oder teilweise Tiefgezogen. Komplett tiefgezogene Modelle, umgebaute oder frei geformte Figuren gelten als Scratchbuilts.

Das Modell muss nicht unbedingt aus Teilen nur eines Bausatztes bestehen, d.H. Kit-Bashing ist erlaubt. Sehr aufwändige Umbauten bei denen das Endprodukt wenig oder nichts mit dem Originalbausatz zu tun hat, werden auch als Scratchbuilt gewertet.

Die Kategorien A, B, C, D, F, H, P, Q, R, U, V, Y, und Ö werden bewertet nach:

 • Gesamteindruck
 • Arbeitstechnik
 • Detaillierung
 • Bemalung und Ausführung

In der Kategorie Y (Vignetten) werden alle Teile des Modells inklusive des Sockels bewertet. In den anderen Kategorien wird nur das Modell bewertet, auch wenn es auf einer Bodenplatte o.Ä. steht.

Kategorie S (Eigenbauten/Scatchbuilds)

Das Modell sollte hauptsächlich aus Teilen bestehen, die der Modellbauer selbst hergestellt hat. Tiefgezogene Modelle, umgebaute oder frei geformte Figuren gelten als Eigenbauten. Das selbe gilt für sehr aufwändige Umbauten.

Die Kategorie Eigenbauten/Scratchbuilds wird bewertet nach:

 • Gesamteindruck
 • Arbeitstechnik
 • Detaillierung
 • Bemalung und Ausführung

Da alle Eigenbauten in der selben Klasse starten, entfällt ab 2012 die Bewertung der Schwierigkeit.

Kategorie X (Diorama)

Objekte, die in der Diorama-Kategorie gemeldet werden, sollten ein Ereignis oder eine bestimmte Situation darstellen. Auf dem Diorama können sich eine beliebige Anzahl Modelle und/oder Figuren befinden, es wir als Ganzes bewertet.

Die Kategorie Diorama wird bewertet nach:

 • Gesamteindruck
 • Arbeitstechnik
 • Detaillierung
 • Bemalung und Ausführung
 • Idee und Arragement

Kategorie T (ThematischeSammlung)

Eine Themtische Sammlung sollte aus mindestens drei Modellen oder Figuren bestehen, die ein bestimmtes Thema zeigen. Beispiele einer Thematischen Sammlung sind Flugzeuge einer bestimmten Luftwaffeneinheit, verschiedene Versionen eines bestimmten Fahrzeugs oder ähnliche eindeutig definierte Themen.

Für die Präsentation der Thematischen Samlung können sie Hintergründe, Vorhänge o.Ä. verwenden.

Die Kategorie Thematische Sammlung wird bewertet nach:

 • Idee (bitte schriftlich präsentieren)
 • Präsentation
 • Qualität der Modelle

Kategorie Z (Fertigmodelle)

Diese Kategorie ist neu in 2012. Wir haben festgestellt, daß ein großes Interesse an Fertigmodellen besteht. Wir möchten denjenigen Modellbauern, die solche nutzen, die Chance geben diese Modelle in den Wettbewerb zu stellen.

Die Kategorie Fertigmodelle wird bewertet nach:

 • Gesamteindruck
 • Detaillierung

Um den Wettbewerb in dieser neuen Kategorie zu verbessern, freuen wir uns über Resonanz der Modellbauer.

Klasseneinteilung

Die Modelle werden wie folgt klassiert:

Beispiel: Ein Modellbauer definiert sein Modell auf der Beschreibung als “Flugzeug – Maßstab 1/48 – Propeller – Anzahl der Motoren = 2“.

Nachdem das Sekreteriat die Beschreibung kontrolliert hat, teilt es dem Modell eine Objektnummer zu und plaziert es in der Klasse A3p2, entsprechend folgender Aufschlüsselung:

 • * A =Kategorie A, Flugzeug
 • * 3 = Maßstab 1/40–1/59
 • * p = Unterkategorie, Propeller
 • * 2 = Zwei Motoren

Das Sekreteriat behält sich das Recht vor, bei inkorrekten Beschreibungen das Modell in einer Klasse zu plazieren, in die es am besten passt.

Bitte füllen sie die Modellbeschreibung sorgfältig aus! Bedenken sie, daß sie das Modell nur beschreiben und das Sekreteriat es in die entsprechende Klasse einteilt.

Ziel ist es, daß keine Klasse 20 Modelle überschreitet (außer in Ausnahmefällen). Wird eine Klasse sehr voll, wird sie in weitere neue Klassen unterteilt. Die Richtlinie für weitere Unterteilungen variiert je nach Kategorie. Sie bezieht sich z.B. auf die Anzahl der Motoren, der Nationalität, der zeitlichen Periode, Rad/Kette usw.

Regeln für 08-Open

Hausordnung

Aus Platzgründen behält es sich der Wettbewerbsausschuss vor, einzelne Modelle oder ganze Klassen räumlich zu verlegen. Auch kann es vorkommen, daß sie gebeten werden, Grundplatten zu entfernen (in Klassen, in denen sie nicht bewertet werden). Führen sie die Anweisungen der Offiziellen bitte schnell aus. Modelle und andere Gegenstände dürfen nicht ohne vorherige Absprache mit der Wettbewerbsleitung aufgestellt werden.

Ausgestellte Modelle dürfen nur von Offiziellen und Juroren angefasst werden. Bitte kontaktieren sie die Wettbewerbsleitung, wenn sie an ihrem Modell etwas justieren wollen.

Weisen sie die Juroren nicht auf Mängel oder Stärken eines Modells hin, ausser sie werden explizit darum gebeten.

Alle Aussteller werden gebeten mitzuhelfen, dass Besucher Hände, Taschen, Rucksäcke, Kleidung u.Ä. von den Modellen fernhalten.

Alle Transportbehälter müssen namentlich gekennzeichnet sein und dürfen nicht in den Ausstellungräumlichkeiten (ausser in den ausdrücklich dafür gekennzeichneten Bereichen) gelagert werden.

Die Wettbewerbsleitung übernimmt keine Verantwortung für die ausgestellten Modelle. Nachts werden die Räumlichkeiten verschlossen und die Ausstellungsstücke bewacht.

Wettbewerbsregeln

§ 1. Zulässige Modelle

Das Modell muss von der/den Person/Personen gebaut sein, die es zum Wettbewerb anmeldet. Dies gilt nichtfür die Kategorie Z Fertigmodelle.

Der Name des Modellbauers darf nicht auf der Modellbeschreibung, dem Modell, der Grundplatte o.Ä. stehen.

Modelle die schon einmal bei der Modell Expo 08-Open gewonnen haben, dürfen nicht noch einmal in der selben Kategorie starten.

Die Kategorie Q Thema des Jahres ist neu in jedem Jahr, dementsprechend können auch Modelle teilnehmen, die früher schon einmal teilgenommen haben.

Das Modell kann auf einer Grundplatte stehen. Diese kann neutral sein, oder der natürlichen Umgebung des Modells entsprechen (z.B: Erde, Beton, Wasser usw.). Die Platte kann Modelle, Zubehör und Figuren beinhalten.

Die Wettbewerbsleitung hat das Recht, Modelle die grob anstößig sind, zu entfernen.

§ 2. Klassengröße

Mindestens ein Objekt muss in einer Unterkategorie (Klasse) teilnehmen um bewertet zu werden.

§ 3. Aufteilung der Klassen

Die Wettbewerbsleitung kann Klassen so unterteilen, daß jede Unterklasse mindestens ein Objekt enthält.

§ 4. Bewertung

Die Modelle werden von Juroren bewertet, welche von der Wettbewerbsleitung ernannt werden.

Die Wettbewerbsleitung (Gremium der Juroren) hat das letzte Wort bei der Interpretation der Regeln, die Entscheidungen sind nicht anfechtbar.

§ 5. Preise

In jeder Klasse wird ein Gewinner ermittelt.

Auch lobende Anerkennung kann in allen Klassen vergeben werden. Die Reihenfolge der lobenden Anerkennung hängt von der erreichten Punktzahl ab. Die Wettbewerbsleitung kann ausserdem unabhängig von der Plazierung Sonderpreise für besondere Modelle vergeben.

Der Titel “Best in Show” wird von den Juroren aus den Klassengewinnern ermittelt.

Sonderpreise bei den Modell Expo08-Open:

Jan Mickol Erinnerung. Für ein aussergewöhnlich gut gebautes Modell in kleinem Maßstab mit einer sehr hohen Detailierung.

Preis der  Schwedische Luftfahrt-historische Gesellschaft. Für das beste Modell mit Bezug auf Schweden.

Preis der Leiter der königlichen schwedischen Luftwaffe. Für das beste Modell eines swedische Luftwaffe Themas.

Die Regeln für weitere Sonderpreise werden durch die jeweiligen Stifter des Preises festgelegt, oder von der Wettbewerbsleitung, die im Auftrag der Stifter entscheidet.

Sonderwettbewerb

”Connecticut Yankee in King Gustav’s Court Trophy”

Unser Freund Barry Davidoff und die IPMS Connecticut haben einen Preis gestiftet für Modelle von US-Vorbildern die eine Verbindung zu Schweden haben. Die Kontinente sollen dadurch besser zusammenwachsen. Die “Connecticut Yankee in King Gustav’s Court Trophy” ist nach einem Buch von Mark Twain benannt und wird jedes Jahr bei den Modell Expo 08-Open vergeben.

Es gelten folgende Regeln: Das Modell soll ein US-Original sein, welches eine Verbindung zu Schweden hat. Es kann ein Objekt oder eine Person sein, welche(s) in den USA geboren, konstruiert oder hergestellt wurde/wird, allerdings in oder bei Schweden lebt(e), dort im Einsatz war/ist oder das durch seine Geschichte oder ein bestimmtes Ereignis eine enge Verbindung zu Schweden hat.

—————————————————————————————————–